08:52 25/12/2007

Giá đậu tương thế giới đã tăng 75-78%

Hoài Linh

Ba tuần qua, giá đậu tương trên các thị trường đã liên tục tăng với tốc độ nhanh

Ba tuần qua, giá đậu tương trên các thị trường đã liên tục tăng với tốc độ nhanh.

Tại Chicago, giá đậu tương giao ngay ngày 21/12 lúc mở cửa đạt 426,5 USD/tấn, tăng 5,4% (22 USD/tấn) so với đầu tháng 12/2007. Tại Rotterdam, giá đậu tương nhập khẩu ba tuần qua đã tăng gần 6%, lên 464,8 USD/tấn, CIF. So với cùng kỳ năm trước, giá đậu tương trên nhiều thị trường hiện đã tăng 75-78%.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính, sản lượng đậu tương của Mỹ, nước sản xuất và xuất khẩu đậu tương lớn nhất thế giới vụ 2006/2007 chỉ đạt 66,6 triệu tấn, giảm 12,7% so với vụ trước. xuất khẩu đậu tương của Mỹ vụ 2006/2007 giảm hơn 15% so với vụ trước, còn 30,5 triệu tấn.

Sản lượng đậu tương của Brazil, nước sản xuất và xuất khẩu đậu tương lớn thứ 2 thế giới, vụ 2006/2007 đạt 58,7 triệu tấn, giảm 10,8% so với vụ trước. Ước tính tháng 12/2007, xuất khẩu đậu tương của Brazil chỉ ở mức 2,08-2,1 triệu tấn, giảm hơn 17% so với cùng kỳ năm trước.

Nhu cầu nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc, ấn Độ vẫn tăng nhanh. Ước tính nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc tháng 12/2007 có thể đạt tới 1,1 triệu tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. nhập khẩu đậu tương của ấn Độ thời gian này cũng tăng 10%, lên 1,62 triệu tấn. Cung giảm mạnh, cầu tăng cao, làm giá đậu tương tăng kỷ lục.