17:12 07/07/2021

Giá giảm mạnh, Chủ tịch đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu DXG

Hà Anh

Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và hoặc khớp lệnh từ ngày 9/7 đến ngày 7/8/2021...

Diễn biến giá cổ phiếu DXG từ đầu năm đến nay.
Diễn biến giá cổ phiếu DXG từ đầu năm đến nay.

Ông Lương Trí Thìn thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG-HOSE).

Theo đó, ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT DXG đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu DXG để gia tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và hoặc khớp lệnh từ ngày 9/7 đến ngày 7/8/2021.

Hiện ông Lương Trí Thìn đang là cổ đông lớn sở hữu gần 63,2 triệu cổ phiếu DXG, chiếm 12,15% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty. Nếu mua thành công, ông Lương Trí Thìn nâng tổng số cổ phiếu nắm giữ lên 73.187.173 cổ phiếu, chiếm 14%.

Trên thị trường, sau khi đạt mốc cao nhất trong 1 năm qua là 28.900 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 3/6) thì cổ phiếu DXG bị bán mạnh - chốt phiên ngày 6/7, giá cổ phiếu này chỉ đạt 21.300 đồng/cổ phiếu và tạm tính theo thị giá này, ông Lương Trí Thìn sẽ chi khoảng 213 tỷ đồng để mua số cổ phiếu trên.

Trong khi đó, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital là Vietnam Enterprise Investments Limited công bố đã mua 1,5 triệu cổ phiếu DXG để nâng sở hữu từ 14,76% lên 15,05% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 6/7.

Được biết, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua kế hoạch năm 2021 với doanh thu đạt 9,0 nghìn tỷ đồng (391 triệu USD; tăng 211% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1,35 nghìn tỷ đồng (so với mức lỗ 496 tỷ đồng trong năm 2020).

VCSC cho rằng, kế hoạch lợi nhuận này cao hơn 7% so với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiều số năm 2021 của chúng tôi là 1,26 nghìn tỷ đồng, mà chúng tôi cho rằng kế hoạch lợi nhuận cao hơn chủ yếu đến từ mảng môi giới bất động sản.

Đồng thời, cổ đông đã thông qua việc không chia cổ tức cho năm 2020 do công ty ghi nhận khoản lỗ ròng 496 tỷ đồng trong năm 2020. Đối với kế hoạch cổ tức năm 2021, cổ đông đã thông qua kế hoạch chia cổ tức 20% trên mệnh giá bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu.

Bên cạnh đó, cổ đông đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100:15 (100 cổ phiếu hiện hữu được nhận 15 cổ phiếu phát hành thêm) dự kiến thực hiện trong quý 3/2021 và thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu (tương đương 38,6% số cổ phiếu đang lưu hành) với giá phát hành không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu và thời gian hạn chế giao dịch là 1 năm.

Do đợt phát hành riêng lẻ dự kiến được thực hiện sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng nói trên nên giá phát hành riêng lẻ sẽ tương đương 23.000 đồng/cổ phiếu trước khi chia cổ phiếu thưởng so với giá đóng cửa ngày 28/06 của DXG là 24.350 đồng/cổ phiếu; thông qua phương án phát hành 7,0 triệu cổ phiếu ESOP (tương đương 1,35% số cổ phiếu đang lưu hành) với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian hạn chế giao dịch sẽ là 2 năm. Việc phát hành ESOP sẽ được thực hiện sau phương án phát hành cổ phiếu thưởng nói trên.

Ngoài ra, cổ đông đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế với tổng giá trị lên tới 300 triệu USD với thời gian đáo hạn tối đa 5 năm để tài trợ cho kế hoạch mở rộng quỹ đất của công ty.

Ban lãnh đạo dự kiến sẽ hoàn thành đợt phát hành này trong năm 2021 với các chi tiết như lãi suất và quyền chọn mua lại trái phiếu sẽ do ban lãnh đạo quyết định khi phát hành.

Được biết, ông Hà Đức Hiếu và bà Đỗ Thị Thái - Phó tổng giám đốc DXG được bầu làm thành viên HĐQT mới, thay cho ông Lương Trí Thảo và ông Nguyễn Khánh Hưng đã từ nhiệm.