05:00 04/03/2023

Giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng thấp hơn cùng kỳ nhưng nhiều địa phương sớm "bứt tốc" trên 20%

Ánh Tuyết -

Theo thông tin từ Bộ Tài chính ngày 3/3, ước giải ngân vốn đầu tư công hai tháng đầu năm đạt 49.247,90 tỷ đồng, đạt 6,97% kế hoạch Thủ tướng giao và thấp hơn cùng kỳ nhưng có nhiều bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao trên 20%...

Ước giải ngân vốn đầu tư công hai tháng đầu năm cả nước đạt trên 49.000 tỷ đồng, đạt 6,97% kế hoạch Thủ tướng giao.
Ước giải ngân vốn đầu tư công hai tháng đầu năm cả nước đạt trên 49.000 tỷ đồng, đạt 6,97% kế hoạch Thủ tướng giao.

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, tổng kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 là 764.384,061 tỷ đồng, không bao gồm 6.753 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển (đã giao tại Nghị quyết số 70/2022/QH15 ngày 18/11/2022 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023) hỗ trợ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao; đồng thời, chưa bao gồm kế hoạch vốn các năm trước chuyển sang do hiện nay các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đang báo cáo cấp có thẩm quyền về việc kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch vốn các năm trước sang năm 2023.

Trong đó, vốn trong nước là 735.384,06 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 29.000 tỷ đồng.

CHỈ CÒN GẦN 13.000 VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CHƯA PHÂN BỔ

Về tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023, Bộ Tài chính cho biết kế hoạch vốn đã giao là 751.496,873 tỷ đồng; kế hoạch vốn chưa giao là 12.887,188 tỷ đồng, tương ứng gần 2% vốn kế hoạch.

Cụ thể, kế hoạch vốn đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao là 707.044,198 tỷ đồng, bao gồm: vốn ngân sách trung ương là 363.763,156 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 343.281,042 tỷ đồng.

Như vậy, còn lại 12.887,188 tỷ đồng kế hoạch vốn ngân sách trung ương chưa được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao, bao gồm 11.862,188 tỷ đồng vốn trong nước giao cho ngân sách trung ương 11.679,000 tỷ đồng và vốn chương trình mục tiêu quốc gia 183,188 tỷ đồng. Đồng thời, vốn nước ngoài trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chưa giao là 1.025 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Tài chính, kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2023 các địa phương giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao cập nhật đến thời điểm báo cáo là 44.452,675 tỷ đồng.

Trong số bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã gửi báo cáo phân bổ kế hoạch vốn năm 2023, có 26/49 bộ, cơ quan trung ương và 50/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Đến thời điểm báo cáo, Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 của 49/52 bộ, cơ quan trung ương và 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bên cạnh đó, "hiện chưa nhận được báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 của 3 bộ, cơ quan trung ương gồm: Bộ Y tế, Kiểm toán nhà nước, Tổng công ty thuốc lá", Bộ Tài chính nêu rõ.

GIẢI NGÂN 2 THÁNG ĐẠT 6,97% KẾ HOẠCH

Thông tin về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho hay ước thanh toán từ đầu năm đến 28/2 là 49.247,90 tỷ đồng, đạt 6,55% kế hoạch và đạt 6,97% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn cùng kỳ năm 2022 (đạt 8,04% kế hoạch và đạt 8,61% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Trong đó, vốn trong nước giải ngân 49.136,33 tỷ đồng, đạt 6,79% kế hoạch và đạt 7,24% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022 (8,61%). Trong đó, vốn chương trình mục tiêu quốc gia là 1.366,61 tỷ đồng, đạt 5,64% kế hoạch.

Trong khi đó, giải ngân vốn nước ngoài là 111,57 tỷ đồng, đạt 0,4% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm 2022 (0,2%).

 

Cũng theo Bộ Tài chính, có 10 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 10%, trong đó, một số bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao gồm: Điện Biên (23,44%), Tiền Giang (21,04%), Lâm Đồng (20,31%).

Bên cạnh đó, có 50/52 bộ và 19/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 5%. Đáng lưu ý trong đó có 44 bộ chưa giải ngân kế hoạch vốn.

“Trong tháng 2, các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương đang tập trung triển khai phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án và đang hoàn thiện thủ tục đầu tư để giải ngân kế hoạch vốn nên tỷ lệ giải ngân đạt thấp”, Bộ Tài chính đánh giá.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với bộ căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư công khẩn trương hướng dẫn và tổng hợp chung nhu cầu của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về việc kéo dài thời gian bố trí vốn của các dự án sử dụng ngân sách trung ương sang năm 2023 và kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 sang năm 2023 theo chỉ đạo.

Cùng với đó, sớm trình cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội cho các dự án để các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có cơ sở giao kế hoạch vốn năm 2023 cho các dự án thuộc chương trình.

Đối với các bộ, cơ quan trung ương, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương phân bổ, nhập dự toán trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis) và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Trong đó, “khẩn trương phân bổ hết kế hoạch vốn năm 2023 cho các dự án để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm”, Bộ Tài chính đề nghị.

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Tài chính đề nghị các chủ chương trình, dự án, tiểu dự án thành phần như: Ủy ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông và uỷ ban nhân dân các tỉnh ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ cơ chế chính sách và kịp thời hướng dẫn tổ chức triển khai, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.