14:13 07/09/2007

Giảm cước dịch vụ thuê kênh viễn thông trong nước

Tuấn Hùng

VNPT vừa có thông báo giảm từ 20 - 50% cước thuê kênh trong nước nội hạt, nội tỉnh và liên tỉnh tùy thuộc vào tốc độ kênh từ 1/9

Biện pháp giảm cước của VNPT nhằm thực hiện Chỉ thị 18/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường - Ảnh: Việt Tuấn.
Biện pháp giảm cước của VNPT nhằm thực hiện Chỉ thị 18/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường - Ảnh: Việt Tuấn.
VNPT vừa có thông báo giảm từ 20 - 50% cước thuê kênh trong nước nội hạt, nội tỉnh và liên tỉnh tùy thuộc vào tốc độ kênh từ 1/9.

Theo đó, đối với cước dịch vụ thuê kênh nội hạt sẽ chia thành 36 mức cước tuỳ thuộc vào tốc độ kênh. Kênh có tốc độ thấp nhất dưới 56Kbps sẽ áp dụng 2 mức cước: mức 1 là 420.000 đồng/kênh/tháng, mức 2 là 491.000 đồng/kênh/tháng; kênh có tốc độ lớn đến 155 Mbps có mức cước là 107.740.000 đồng/kênh/tháng và 116.028.000 đồng/kênh/tháng.

Đối với cước dịch vụ thuê kênh nội tỉnh sẽ chia thành 40 mức cước tuỳ thuộc vào tốc độ kênh. Theo đó, kênh có tốc độ thấp dưới 56 Kbps sẽ áp dụng 2 mức cước là 581.000 đồng/kênh/tháng và 797.000 đồng/kênh/tháng; kênh có tốc độ lớn đến 155 Mbps sẽ là 88.562.000 đồng/kênh/tháng và 123.574.000 đồng/kênh/tháng.

Đối với cước dịch vụ thuê kênh liên tỉnh sẽ chia thành 40 mức cước và phân thành 5 vùng cước khác nhau, tuỳ thuộc vào tốc độ kênh. Cụ thể, kênh có tốc độ thấp dưới 56/64 Kb/s có mức cước tối thiểu là 636.000 đồng/kênh/tháng tại vùng 1; mức cước tối đa là 3.217.000 đồng/kênh/tháng tại vùng 5.

Kênh có tốc độ lớn đến 155 Mb/s sẽ áp dụng mức cước tối thiểu là 102.286.000 đồng/kênh/tháng tại vùng 1 và mức cước tối đa là 346.718.000 đồng/kênh/tháng tại vùng 5.

Vẫn theo thông báo của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT), các mức cước trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Biện pháp giảm cước của VNPT nhằm thực hiện Chỉ thị 18/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường. Cũng từ 1/9, cước thuê kênh quốc tế và cước dịch vụ điện thoại quốc tế chiều đi của VNPT cũng giảm tương ứng từ 20 - 50% tuỳ theo tốc độ kênh và từ 12 - 25%.