22:01 06/11/2019

Giao dịch không báo cáo, cổ đông lớn nhất của FID bị phạt nặng

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Tạ Trúc Phương

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu FID trong thời gian qua - Nguồn: HNX.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu FID trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Tạ Trúc Phương (Tp.HCM).

Theo đó, bà Trúc Phương bị phạt 62,5 triệu đồng do không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.

Cụ thể, ngày 27/9/2019, bà Nguyễn Tạ Trúc Phương đã mua 280.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam (mã FID), dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng lên thành 1.280.000 cổ phiếu FID, chiếm 5,82% và trở thành cổ đông lớn của FID.

Bà Phương bị tiếp 35 triệu đồng do không báo cáo khi có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu như ngày 28/9/2018, bà Nguyễn Tạ Trúc Phương mua 350.000 cổ phiếu FID, dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng lên thành 1.630.000 cổ phiếu FID, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 5,82% lên 7,41%, tăng từ ngưỡng 5% lên ngưỡng 7%. 

Từ ngày 11/10/2018 đến ngày 23/10/2018, bà Phương đã mua 547.000 cổ phiếu FID, dẫn đến liên tục thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu lưu hành của FID, tăng từ ngưỡng 7% lên ngưỡng 8%, 9% và 10%. 

Tiếp đó, ngày 02/11/2018, bà Phương mua 25.000 cổ phiếu FID, dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 2.577.000 lên 2.602.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 10,94% lên 11,05%, tăng từ ngưỡng 10% lên ngưỡng 11%.

Đồng thời, bà Phương bị thêm 15 triệu đồng nữa do báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể, ngày 5/3/2019, bà Nguyễn Tạ Trúc Phương đã thực hiện giao dịch mua 1.900 cổ phiếu FID, dẫn đến cổ phiếu tăng lên thành 2.825.800 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 11,99% lên 12,004%, tăng từ ngưỡng 11% lên ngưỡng 12%. Tuy nhiên đến ngày 02/4/2019, HNX mới nhận được báo cáo sở hữu của bà Phương khi có sự thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt quá các ngưỡng 1%.

Tổng cộng bà Trúc Phương bị phạt 112,5 triệu đồng.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu FID đã giảm 33,33% từ vùng giá cao nhất 1.500 đồng/cổ phiếu xuống còn 1.000 đồng/cổ phiếu và trong tình trạng không có giao dịch.