15:39 09/05/2010

GIL trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 4:1

Huyền Thương

Ngày 19/5/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu của GIL

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu GIL từ tháng 5/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu GIL từ tháng 5/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa thông báo ngày 19/5/2010 là  thời hạn  đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL-HOSE).

Theo đó, GIL sẽ phát hành 2.554.954 cổ phiếu phổ thông có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới). Tthời gian dự kiến thực hiện là ngày 2/6/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, cổ đông nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán sẽ làm thủ tục thực hiện quyền tại Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh, tầng 4, tòa nhà Gilimex Building số 24C Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán chi nhánh tại Tp.HCM tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán GIL các ngày 18, 19 và 20/5/2010.