21:04 30/12/2020

GTNFoods đăng ký bán hết 1 triệu cổ phiếu quỹ

Hà Anh

GTN đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu quỹ theo phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận, dự kiến từ ngày 11/1/2021 đến ngày 9/2/2021

Sơ đồ giá cổ phiếu GTN từ đầu năm đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu GTN từ đầu năm đến nay.

Công ty Cổ phần GTNFoods (mã GTN-HOSE) công bố đăng ký bán toàn bộ 1 triệu cổ phiếu quỹ.

Theo đó, GTN đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu quỹ theo phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận, dự kiến từ ngày 11/1/2021 đến ngày 9/2/2021. Nếu giao dịch thành công, GTNFoods sẽ không còn cổ phiếu quỹ nào.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 30/12, cổ phiếu GTN điều chỉnh nhẹ khi giảm 0,2%, đứng tại mức giá 26.900 đồng/cổ phiếu. Nếu tạm tính với mức thị giá này, GTNFoods sẽ thu được khoảng 26,9 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu quỹ.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2020, công ty đang ghi nhận số cổ phiếu quỹ có giá trị là 14,364 tỷ đồng, tương ứng 14.364 đồng/cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc quý 3/2020, doanh thu thuần của GTNFoods đạt 775 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước (833,5 tỷ đồng), nhưng lợi nhuận sau thuế tăng mạnh tới 289%, đạt 87 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 2.144 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ (2.269 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 175,6 tỷ đồng, tăng 174% so với cùng kỳ (73,4 tỷ). Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 177% kế hoạch lợi nhuận năm.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế quý 3 của công ty tăng 289% và luỹ kế 9 tháng tăng 174% so với cùng kỳ là do lợi nhuận công ty mẹ tăng và lợi nhuận của công ty con gián tiếp là CTCP Giống Bò Sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) và lợi nhuận sau thuế của Mộc Châu Milk tăng 68,9% so với cùng kỳ.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 158 tỷ lên 4.183 tỷ đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 689,9 tỷ lên 1.374 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn là hơn 200 tỷ; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm hơn 159 tỷ đồng.