16:27 10/08/2022

Hà Nội: 700 dự án chậm triển khai

Thanh Xuân

Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có hơn 700 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai với diện tích hơn 5.000 ha...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phát biểu tại buổi họp của Ban Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn TP. Hà Nội mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông nhận định việc xử lý các dự án trên đã được HĐND TP giám sát qua nhiều nhiệm kỳ. Quá trình xử lý về cơ bản tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc giúp các dự án đi vào hoạt động, giải phóng nguồn lực về tài chính, đất đai, tạo không gian phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Với các dự án chủ đầu tư cố tình không triển khai, sẽ phải xử lý, thu hồi.

 KIẾN NGHỊ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VỚI 37 DỰ ÁN

Lãnh đạo thành phố cũng lưu ý danh sách các dự án chậm triển khai từ nay đến cuối năm sẽ biến động nên các sở, ngành, địa phương cần rà soát, coi đây là công việc thường xuyên để hậu kiểm, trên cơ sở đó có thể sớm xử lý, đưa đất vào sử dụng.

Cũng tại phiên làm việc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bùi Duy Cường báo cáo, trong quý 2/2022 và tháng đầu quý 3/2022, Tổ công tác liên ngành Thành phố đã tổ chức làm việc với UBND các quận, huyện, thị xã để kiểm tra, rà soát, hậu kiểm và phân loại các dự án.

Đối với 135 dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, sau Nghị quyết số 04/NQ-HĐND, ngày 8/4/2022, Tổ công tác tiếp tục báo cáo UBND TP chấm dứt hoạt động dự án theo quy định đối với 7 dự án trong số 68 dự án đã xử lý xong; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, rà soát, đề xuất xử lý đối với 67 dự án.

Ngoài ra, 404 dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì đến nay xử lý xong 213 dự án. Trong đó, 105 dự án với tổng diện tích 299 ha đất, sau thanh tra, kiểm tra, chủ đầu tư đã chủ động khắc phục các tồn tại, đề nghị đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm triển khai; 37 dự án với tổng diện tích 1.878,7 ha đất được kiến nghị trình UBND TP thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất, chấm dứt hoạt động dự án; 71 dự án với tổng diện tích 12,3 ha đất chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng, UBND TP quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng và chủ đầu tư phải nộp thêm cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian gia hạn; xác định bổ sung số tiền nộp thêm tương ứng với thời gian gia hạn 24 tháng là 371,115 tỷ đồng.

Với 191 dự án khác thuộc nhóm trên, tổ công tác liên ngành Thành phố tổ chức làm việc trực tiếp với từng quận, huyện, thị xã để phân loại thành 9 nhóm dự án và phân công các sở, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện.

Riêng với 173 dự án còn lại đang được UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục đề xuất xử lý. Tổ công tác liên ngành thành phố đã làm việc trực tiếp với UBND các quận, huyện, thị xã nhằm rà soát cụ thể từng dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật theo giai đoạn. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng phân loại, phân công thực hiện xử lý 173 dự án thành 7 nhóm cụ thể. 

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Căn cứ tình hình thực tế, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Giám đốc các Sở, ngành và chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã cử cán bộ có năng lực, trách nhiệm tham gia Đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành và chịu trách nhiệm cập nhật, cung cấp đầy đủ thông tin, thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Bố trí đủ lực lượng, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ đầu mối giải quyết, rõ kết quả thực hiện. Qua đó đẩy nhanh tiến độ xử lý, tập trung thực hiện nghiêm túc các nội dung để đảm bảo kết quả, xử lý dứt điểm, tổng hợp báo cáo kết quả theo tháng, quý và lũy kế báo cáo chung kết quả trong quý 4/2022.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn cũng đề nghị phải tiếp tục kiểm tra, rà soát, tổng hợp các dự án chậm triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng. Việc phân loại, xử lý các dự án phải căn cứ pháp luật về đầu tư, đất đai.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra, rà soát các dự án. Việc này phải được thực hiện thường xuyên, định kỳ hàng năm. Kết quả thống kê, phân loại với từng loại dự án là cơ sở để phân rõ trách nhiệm xử lý đối với từng đơn vị, sở, ngành. Việc xử lý thực hiện theo nguyên tắc: dự án lớn làm trước, nhỏ làm sau, tuân thủ tối thượng các quy định về gia hạn của Luật Đất đai và Luật Đầu tư; xử lý một số dự án, đặc biệt là một số dự án lớn, tạo đà xử lý các dự án khác

Trước đó, UBND TP. Hà Nội đã ban hành kế hoạch đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố. Kế hoạch nêu rõ phải công khai các dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng nhằm tạo sự đồng thuận, giám sát của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện. Ngoài ra, về tiến độ thực hiện thì cơ bản đến hết quý 4/2022 là tập trung xử lý các dự án chây ì, không chấp hành quyết định xử lý, tiếp tục vi phạm.