17:43 20/07/2022

Hà Nội cần 880.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở

Phan Nam

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết thông qua chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 – 2030. Theo đó, giai đoạn này, Hà Nội cần khoảng 1.868ha đất và 880.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở trên địa bàn toàn thành phố...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Về chỉ tiêu nhà ở đến 2030, toàn thành phố phấn đấu đạt 32m2/người. Trong đó khu vực đô thị là 33m2/người, nông thôn là 28m2/người.

Mục tiêu cụ thể nhằm phát triển mới khoảng 5,55 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, chuẩn bị đầu tư 1-2 khu nhà ở độc lập và nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết 2-3 khu; Phát triển mới khoảng 1,3 triệu m2 sàn nhà ở tái định cư. Đồng thời phát triển mới khoảng 15,19 triệu m2 nhà ở thương mại tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị. Đảm bảo tỉ lệ nhà ở cho thuê đặt tối thiểu 5% và nhà ở cho thuê mua đặt tối thiểu 10% trên tổng diện tích sàn nhà ở chung cư tại dự án.

Với nhà ở riêng lẻ, sẽ phát triển mới khoảng 22,5 triệu m2 sàn, tương đương 2,5 triệu m2 sàn/năm. Bên cạnh đó, triển khai cải tạo xây dựng lại 04 khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp D (Giảng Võ; Thành Công; Ngọc Khánh; khu tập thể Bộ Tư pháp), các khu chung cư, nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quy định và các khu chung cư, nhà chung cư khác có tính khả thi, đủ điều kiện để triển khai theo quy định (như các khu chung cư Liễu Giai; Nghĩa Đô, Nguyễn Công Trứ).

Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội cho biết: Trên địa bàn các quận trong khu vực nội đô lịch sử hạn chế tối đa phát triển nhà chung cư trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để hạn chế tối đa việc tăng dân số và quá tải hạ tầng. Các khu vực còn lại hạn chế phát triển nhà ở thấp tầng và tăng nhà chung cư trong các dự án xây dựng mới nhà ở, khu đô thị nhằm sử dụng hiệu quả quỹ đất;

Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị hình thành mới phải được quy hoạch xây dựng theo hướng nhà ở xanh, đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ số, thích ứng với biến đổi khí hậu; các khu đô thị, khu nhà ở phải quy hoạch, đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng, trong đó có các cơ sở y tế, giao dục công lập, khu cây xanh…;

Phát triển nhà ở phải đảm bảo đáp ứng nhu cầu về xây mới và cải tạo nhà ở của người dân theo hướng nâng cao chất lượng sống. Phát triển nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp và cả hợp lý của các đối tượng thụ hưởng chính sách; nâng cao nhà ở cho thuê, cho thuê mua lại tại các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, tăng tỷ trọng nhà ở có diện tích trung bình, giá cả phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân…