12:05 24/08/2021

Hà Nội đã hỗ trợ hơn 34.000 lao động tự do mất việc làm

Nhật Dương

Tính đến cuối ngày 23/8, TP. Hà Nội đã phê duyệt hỗ trợ cho 49.982 lao động tự do với số tiền 74,97 tỷ đồng, trong đó đã thực hiện chi trả cho 34.404 lao động với số tiền 51,6 tỷ đồng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội thông tin về tình hình triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 (gói 26.000 tỷ đồng) và một số chính sách hỗ trợ đặc thù trên địa bàn thành phố.

Theo đó, tính đến cuối ngày 23/8, các sở, ngành có liên quan và các quận, huyện, thị xã đã ra quyết định hỗ trợ với kinh phí 245,11 tỷ đồng cho 9 nhóm đối tượng, đã thực hiện được 216,95 tỷ đồng.

Với nhóm lao động tự do, riêng trong ngày 23/8 đã phê duyệt hỗ trợ 6.449 người với số tiền 9,65 tỷ đồng, nâng tổng số đối tượng lao động tự do được phê duyệt hỗ trợ tính đến cuối ngày 23/8 là 49.982 lao động với số tiền 74,97 tỷ đồng. Trong đó, các quận, huyện, thị xã đã thực hiện hỗ trợ cho 34.404 lao động với số tiền 51,6 tỷ đồng.

Đối với chính sách hỗ trợ đặc thù cho các đối tượng được quy định tại Nghị quyết 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố, các địa phương đã rà soát và ra quyết định hỗ trợ cho 279.665 người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo, cận nghèo với số tiền 279,665 tỷ đồng. Tính đến cuối ngày 23/8, đã chi trả cho 243.921 người, hộ gia đình với số tiền 243,921 tỷ đồng.

Trong đó, nhóm hộ nghèo và hộ cận nghèo: đã chi trả cho 33.344 hộ với số tiền 33,344 tỷ đồng. Nhóm đối tượng bảo trợ xã hội: đã chi trả được 147.159 đối tượng với số tiền 147,159 tỷ đồng. Nhóm người có công, thương binh, thân nhân người có công: đã thực hiện chi trả được 63.378 người với số tiền 63,378 tỷ đồng.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, với việc ra quyết định chi trả hỗ trợ cho 279.625 người thuộc đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, đến nay thành phố đã hoàn thành được 92,9% so với số lượng dự kiến (số rà soát khoảng 301.000 người) cho 3 nhóm đối tượng này.

Đối với nhóm lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở các cấp có ký hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do cơ sở giáo dục tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch; hỗ trợ bổ sung đối với người đang mang thai, người đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em dưới 6 tuổi, các quận, huyện, thị xã đã ra quyết định phê duyệt và hỗ trợ cho 9 người với số tiền 22,5 triệu đồng.

Ngoài ra, các đơn vị đã phê duyệt và hỗ trợ cho 3 chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên với số tiền 18 triệu đồng.

Bên cạnh đó, thành phố đã hỗ trợ cho 3.431 hộ nghèo không có người trong hộ tham gia thị trường lao động, gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19 với 3.431 suất quà là nhu yếu phẩm trị giá 3,431 tỷ đồng.

Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp; Liên đoàn Lao động thành phố, Thành đoàn Hà Nội và một số quận, huyện, thị xã đã huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ thêm cho các đối tượng còn khó khăn, với tổng kinh phí trên 141 tỷ đồng.