14:54 26/02/2018

Hà Nội đầu tư hơn 79 tỷ đồng làm đường vào khu xử lý chất thải Xuân Sơn

Đào Vũ

Dự án được dự kiến hoàn thành trong năm 2020 với tổng mức đầu tư xây dựng hơn 79 tỷ đồng từ ngân sách thành phố

Khu xử lý chất thải Xuân Sơn là nơi tiếp nhận và xử lý rác lớn thứ 2 của thành phố Hà Nội.
Khu xử lý chất thải Xuân Sơn là nơi tiếp nhận và xử lý rác lớn thứ 2 của thành phố Hà Nội.

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt dự án nâng cấp, cải tạo đường, hệ thống chiếu sáng tuyến đường vào khu xử lý chất thải Xuân Sơn có tổng mức đầu tư hơn 79 tỷ đồng.

Theo đó, địa điểm xây dựng tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì và xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây nhằm đáp ứng yêu cầu vận chuyển rác thải sinh hoạt vào khu xử lý chất thải Xuân Sơn.

Cụ thể, dự án có tổng khối lượng cột chiếu sáng cho toàn tuyến là 129 cột đặt tại một bên mép lề đường, trong đó tận dụng lại 74 cột đèn hiện tại, chỉ thay mới bóng đèn và dịch chuyển cột sang vị trí mép lề đường mới, mỗi cột bố trí bóng đèn LED - IP66 Classl có công suất 125w, cột đèn mới sử dụng cột thép mạ kẽm nhúng nóng cao 10m...

UBND thành phố Hà Nội giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, tính pháp lý của hồ sơ trình phê duyệt. Thực hiện các trình tự, thủ tục tiếp theo theo quy định của pháp luật về xây dựng, về lựa chọn nhà thầu và các văn bản pháp luật liên quan.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý phải tổ chức quản lý, thực hiện dự án theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng; sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo chất lượng công trình, đáp ứng tiến độ được phê duyệt.

Đồng thời, phối hợp các sở ngành chức năng kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp cùng chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng của công trình...

Riêng Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung thẩm định dự án; thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước chuyên ngành theo quy định của pháp luật liên quan.

Dự án được dự kiến hoàn thành trong năm 2020 với tổng mức đầu tư xây dựng hơn 79 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.