11:28 14/08/2021

Hà Nội dự kiến hỗ trợ bổ sung 10 nhóm đối tượng gặp khó khăn do Covid-19

Phúc Minh -

Dự kiến sẽ có 10 nhóm đối tượng được hỗ trợ theo chính sách đặc thù của TP. Hà Nội, với tổng kinh phí hơn 345 tỷ đồng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Để hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng và đang gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội đề xuất bổ sung chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nhưng chưa quy định tại gói an sinh trong Nghị quyết số 68/NQ-CP (gói 26.000 tỷ đồng).

Theo phương án đề xuất, Hà Nội có thêm 10 nhóm đối tượng dự kiến được hỗ trợ. Trong đó, nhóm 1 là hộ nghèo, dự kiến có 4.463 hộ.  

Nhóm 2 là hộ cận nghèo, dự kiến có 31.405 hộ.

Nhóm 3 là người đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng, với số lượng dự kiến 182.920 người.  

Nhóm 4 là người đang hưởng bảo trợ xã hội đã được tiếp nhận vào các trung tâm bảo trợ xã hội, nhưng đang sống tại gia đình, chưa vào lại trung tâm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Dự kiến có 219 người được hỗ trợ.

Nhóm 5 là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Toàn thành phố dự kiến có 82.000 người được hỗ trợ.

Nhóm 6 là người lao động làm việc tại hộ kinh doanh phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do hộ kinh doanh tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19. Số người dự kiến được hưởng chính sách này là 2.500 người.

Nhóm 7 là người lao động làm việc tại hộ kinh doanh (có ký hợp đồng lao động với người lao động và có đóng bảo hiểm xã hội) bị chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Số người dự kiến được hưởng là 250 người.

Nhóm 8 là người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp có ký hợp đồng lao động, nhưng phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và không thuộc đối tượng được quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Số lượng người dự kiến hưởng là 17.072 người, mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người.

Nhóm 9 là người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, có ký hợp đồng lao động nhưng phải chấm dứt hợp đồng lao động và không thuộc đối tượng được quy định tại Quyết định số 23, phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19. Số lượng dự kiến 464 người.

Nhóm 10 là nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (có trụ sở chính tại Hà Nội và do cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập theo quy định) phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu cơ quan nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19. Số lượng dự kiến được hưởng là 2.742 chủ cơ sở (3 triệu đồng/chủ cơ sở). Dự kiến kinh phí hỗ trợ cho 10 nhóm đối tượng trên là hơn 345 tỷ đồng.

Theo Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Quốc Khánh, các chính sách đề xuất trên đã được Thường trực Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đồng ý về mặt chủ trương. Ngay sau khi thành phố có quyết định ban hành, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương khẩn trương đưa chính sách hỗ trợ đặc thù đến với người dân trong thời gian sớm nhất.