18:26 22/07/2021

Hà Nội hỗ trợ lao động tự do 1,5 triệu đồng

Phúc Minh

TP. Hà Nội sẽ hỗ trợ nhóm lao động tự do cư trú hợp pháp trên địa bàn; bị mất việc làm do phải dừng hoạt động từ ngày 1/5 - 31/12/2021, với mức 1,5 triệu đồng theo hình thức chi trả trực tiếp…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký Quyết định số 3642/QĐ-UBND về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo nội dung quyết định, lao động tự do được hỗ trợ là người lao động theo quy định tại khoản 1 điều, 3 của Luật Việc làm (người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc), làm việc trong các ngành nghề bị mất việc làm do phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu tại các văn bản chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố (Công điện 04, Công điện 06, Chỉ thị số 12, Văn bản số 1408; Công điện 11, Công điện 14, Công điện 15).

Ngoài nhóm trên, thành phố cũng hỗ trợ cho nhóm lao động tự do khác gồm: lao động bị cách ly, cư trú trong khu vực bị phong tỏa theo quyết định của cấp có thẩm quyền, trừ trường hợp người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Lao động tự do đủ điều kiện hỗ trợ khi cư trú hợp pháp trên địa bàn thành phố; bị mất việc làm do phải dừng hoạt động trong thời gian từ ngày 1/5/2021 - 31/12/2021. Mức hỗ trợ cho nhóm này là 1,5 triệu đồng/người/lần theo hình thức chi trả trực tiếp trên danh sách được phê duyệt.

Đối với các trường hợp người lao động bị mất việc làm thuộc các ngành nghề bị tạm dừng hoạt động sau ngày Quyết định số 3642 có hiệu lực, thì các bên liên quan áp dụng theo văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc chính quyền địa phương theo từng thời điểm và diễn biến của dịch Covid-19.

Ngoài nhóm lao động tự do, người lao động, người sử dụng lao động trên địa bàn Hà Nội được tiếp cận với nhiều chính sách hỗ trợ khác như: giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động…

Về nguồn kinh phí hỗ trợ trực tiếp, đối với các nhiệm vụ do Sở, ngành thực hiện, kinh phí sẽ do ngân sách thành phố bảo đảm.

Đối với các quận, huyện, thị xã sử dụng ngân sách của quận, huyện, thị xã (50% dự phòng ngân sách các cấp, nguồn cải cách tiền lương còn dư) để kịp thời chi trả cho các đối tượng thụ hưởng, ngân sách thành phố bổ sung kinh phí còn thiếu cho các huyện, thị xã để thực hiện chính sách.

Kinh phí hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động được bảo đảm từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Liên quan đến việc triển khai chính sách này, Uỷ ban nhân dân TP. Hà Nội cho biết, sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm, gây khó khăn, phiền hà, chậm trễ trong thực hiện...