17:24 24/08/2021

Hà Nội: Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 23,5% kế hoạch

Trâm Anh

UBND TP. Hà Nội sẽ cắt giảm, điều chuyển vốn đối với các dự án để chậm tiến độ, không có khả năng giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2021 và tăng vốn với dự án giải ngân tốt, kiên định với mục tiêu giải ngân 100%...

Dự án cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng hơn 2.500 tỷ đồng, là một trong những công trình được đề nghị cho phép thi công trong thời gian giãn cách.
Dự án cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng hơn 2.500 tỷ đồng, là một trong những công trình được đề nghị cho phép thi công trong thời gian giãn cách.

Theo công văn số 2718/UBND-KH&ĐT về đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 và kế hoạch năm 2020 kéo dài do UBND TP. Hà Nội vừa ban hành, ngày 24/8 là hạn cuối để các đơn vị gửi tờ trình đề xuất điều chỉnh kế hoạch và văn bản cam kết báo cáo UBND Thành phố.

Sau đó, UBND Thành phố gửi qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố điều chỉnh tại kỳ họp HĐND Thành phố vào tháng 9/2021 tới đây.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị kiên định mục tiêu phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2021 và kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021. Đặc biệt, các dự án có sử dụng vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021 cần khẩn trương, tích cực triển khai dự án đúng tiến độ và tránh tình trạng hủy dự toán vốn năm 2020 kéo dài.

“Xác định việc thúc đẩy thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19”, UBND Thành phố nhấn mạnh.

Để thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công giai đoạn cuối năm, đối với nguồn ngân sách cấp Thành phố, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, dự kiến khả năng thực hiện, giải ngân kế hoạch năm 2021 của từng dự án trên tinh thần nỗ lực triển khai dự án ở mức cao nhất.

 

“Đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với các dự án không có khả năng giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2021. Việc đề xuất điều chỉnh giảm phải nêu rõ lý do đề xuất từng dự án”. 

UBND TP. Hà Nội.

Trên cơ sở đó, yêu cầu các đơn vị tiếp tục đề xuất điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2021, UBND Thành phố sẽ tiếp tục xem xét, trình Hội đồng Nhân dân tại kỳ họp dự kiến trong tháng 9/2021. 

Đồng thời, đề xuất điều chỉnh tăng kế hoạch vốn đối với các dự án có khả năng giải ngân tốt, các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để hoàn thành trong năm 2021, các dự án mới có đủ thủ tục và đảm bảo điều kiện đấu thầu, thực hiện và giải ngân hết kế hoạch vốn được giao bổ sung. Các dự án đề xuất bổ sung phải đảm bảo có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được bổ sung.

UBND TP. Hà Nội cũng sẽ ưu tiên bố trí vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ thực hiện dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện về xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia, dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải nghề và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đối với địa phương bị thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm quốc gia, Thành phố…

Đồng thời, giải quyết vấn đề an sinh xã hội, dân sinh bức xúc trên địa bàn trong tổng nguồn vốn dự kiến Kế hoạch Đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của Thành phố.  

Trước đó, Thành phố đã yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp UBND thành phố chỉ đạo tại 3 văn bản đã ban hành. Đó là, Công văn số 483/UBND-KHĐT ngày 18/2/2021 về khẩn trương thực hiện kế hoạch đầu tư ngay từ đầu năm; Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 19/5/2021 về khắc phục tồn tại, hạn chế và thúc đẩy kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021; Công văn số 2302/UBND-KH&ĐT ngày 20/7/2021 về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, và năm 2020 kéo dài.

 

Kế hoạch vốn giao trong năm 2021 của Hà Nội là 51.241 tỷ đồng. Nếu tính cả số vốn năm trước kéo dài sang, tổng số kế hoạch vốn Hà Nội được giao là 54.272 tỷ đồng.

Theo UBND TP. Hà Nội, tính đến ngày 10/8, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển toàn thành phố Hà Nội chỉ đạt 23,5% kế hoạch năm 2021. Trong đó, ngân sách cấp thành phố đạt 16,9%; ngân sách cấp huyện đạt 29,9%. Đây là mức giải ngân thấp, không đạt yêu cầu của Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân và UBND thành phố. Với kết quả này, sẽ rất khó đạt được mục tiêu của Chính phủ là hết quý 3, tỷ lệ giải ngân của toàn Thành phố đạt 60% kế hoạch vốn năm 2021.