16:56 08/05/2021

Hà Nội: Không tổ chức các hoạt động tham quan, ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo cho học sinh

Hoàng Bách

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị,  trường học,  không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết; không tổ chức liên hoan, tiệc mừng...

Các hoạt động trải nghiệm của học sinh phải tạm dừng trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp
Các hoạt động trải nghiệm của học sinh phải tạm dừng trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến vừa ký văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 5/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố về công tác phòng, chống dịch.

Theo đó, các đơn vị, trường học  không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết; không tổ chức liên hoan, tiệc mừng; không tổ chức các hoạt động tham quan, ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo cho học sinh; khuyến khích tổ chức họp trực tuyến và sử dụng công nghệ thông tin; thường xuyên khai báo y tế bằng mã QR code qua các ứng dụng hoặc khai báo trực tiếp với chính quyền địa phương nơi cư trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khuyến cáo cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết; thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế, đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng.

Các đơn vị, trường học phải thường xuyên kiểm tra, kịp thời bổ sung các điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao để sẵn sàng đáp ứng.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các đơn vị, trường học xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, ưu tiên hàng đầu, bảo đảm kiểm soát hiệu quả, không để dịch lây lan trong trường học.

Khách đến  đơn vị, trường học liên hệ công tác phải kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay.

Bên cạnh đó, các đơn vị, trường học tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế tại địa phương để triển khai hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường, các nhà trường có phương án phối hợp với gia đình để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe của học sinh.