12:13 04/05/2017

Hà Nội lo Thiên Ngọc Minh Uy dừng hoạt động sẽ mất ổn định xã hội

Bạch Dương

Sở Công Thương Hà Nội lo lắng tình trạng khiếu nại, khiếu kiện sẽ gây ảnh hưởng trật tự xã hội

Theo quy định của Nghị định 42 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp, nhà phân phối có quyền yêu cầu công ty mua lại hàng hoá, bao gồm hàng hoá được bán theo chương trình khuyến mại, khi đáp ứng điều kiện hàng hoá còn hạn sử dụng, hàng hoá còn nguyên bao bì, tem nhãn, yêu cầu mua lại được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hàng.<br>
Theo quy định của Nghị định 42 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp, nhà phân phối có quyền yêu cầu công ty mua lại hàng hoá, bao gồm hàng hoá được bán theo chương trình khuyến mại, khi đáp ứng điều kiện hàng hoá còn hạn sử dụng, hàng hoá còn nguyên bao bì, tem nhãn, yêu cầu mua lại được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hàng.<br>
Sở Công Thương Hà Nội vừa có một văn bản cho các địa phương, trong đó khẳng định Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy có 3.651 người tham gia bán hàng đa cấp hoạt động trên địa bàn Hà Nội.

“Với số lượng nhà phân phối và quy mô hoạt động lớn, việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Thiên Ngọc Minh Uy có thể dẫn tới các hoạt động khiếu nại, khiếu kiện và gây mất ổn định trật tự xã hội trên địa bàn Hà Nội”, Sở Công Thương Hà Nội lo ngại.

Do đó, Sở đề nghị các sở ngành quản lý, giám sát chặt chẽ việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Thiên Ngọc Minh Uy theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình đảm bảo công ty không thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp sau khi đã thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

Nếu phát hiện vẫn triển khai hoạt động bán hàng đa cấp tại Hà Nội, đề nghị xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

“Đề nghị Công an thành phố Hà Nội chủ động theo dõi, giám sát, chỉ đạo công an các quận, huyện, xã, phường, thị trấn thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội đặc biệt tại trụ sở chính của Thiên Ngọc Minh Uy và tại các điểm bán hàng đa cấp của công ty tại địa bàn Hà Nội”, văn bản cho hay.

Sở cũng đề nghị “kịp thời xử lý hoặc chuyển cấp có thẩm quyền xử lý đối với đơn thư tố cáo có dấu hiệu lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật hình sự của người tham gia bán hàng đa cấp đối với công ty”.

Sở Công Thương Hà Nội khẳng định, người tham gia bán hàng đa cấp của Thiên Ngọc Minh Uy có thể liên hệ, gửi yêu cầu tới trụ sở chính của Thiên Ngọc Minh Uy để đề nghị giải quyết quyền lợi.

Theo quy định của Nghị định 42 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp, nhà phân phối có quyền yêu cầu công ty mua lại hàng hoá, bao gồm hàng hoá được bán theo chương trình khuyến mại, khi đáp ứng điều kiện hàng hoá còn hạn sử dụng, hàng hoá còn nguyên bao bì, tem nhãn, yêu cầu mua lại được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hàng.

Công ty có nghĩa vụ hoàn lại không thấp hơn 90% khoản tiền mà người tham gia bán hàng đa cấp, nhà phân phối đã trả để nhận được hàng hoá đó.

Ngoài ra, người tham gia có quyền yêu cầu công ty thanh toán toàn bộ các khoản hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác phát sinh trong qúa trình tham gia hoạt động bán hàng đa cấp mà công ty chưa chi trả. Yêu cầu công ty giao hàng hoá nếu đã thanh toán tiền hàng nhưng chưa nhận hàng.

Sở Công Thương cho biết, người tham gia đa cấp có thể liên hệ với cơ quan có thẩm quyền, trường hợp đã liên hệ và thực hiện bước nêu trên nhưng không giải quyết hoặc giải quyết không thoả đáng, nếu có lý do để cho rằng, công ty có dấu hiệu lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật hình sự, nhà phân phối, người tham gia bán hàng đa cấp cần trình báo với cơ quan công an để được bảo vệ.

Hoặc, có thể nộp đơn đến cơ quan toà án có thẩm quyền để khởi kiện và yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa các bên…

Mới đây, Thiên Ngọc Minh Uy đã chủ động nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp. Tuy nhiên, việc ông Huỳnh Vĩnh Lợi, Phó giám đốc Chi nhánh Thiên Ngọc Minh Uy tại Tp.HCM trở thành chủ sở hữu Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm làm dấy lên luồng dư luận nghi ngờ Thiên Ngọc Minh Uy đã “đầu thai” với vỏ bọc mới là Nhã Khắc Lâm, song Bộ Công Thương khẳng định cho đến nay Nhã Khắc Lâm vẫn chưa được chấp thuận cho bán hàng đa cấp.