14:32 05/09/2022

Hà Nội tăng cường công tác quản lý đất đai

Thanh Xuân

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 2807/UBND-TNMT về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình hiện nay trên địa bàn thành phố…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành cùng UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan hoàn thành việc lập, thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) của thành phố trong tháng 9/2022.

MNH BẠCH THÔNG TIN QUY HOẠCH

Các đơn vị này cũng có nhiệm vụ tổ chức công khai, minh bạch thông tin quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất về cơ sở dữ liệu, bản đồ trong hệ thống quy hoạch, bao gồm quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch Thành phố, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác liên quan; Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất về cơ sở dữ liệu, bản đồ giữa quy hoạch sử dụng đất quốc gia với quy hoạch thành phố, giữa quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất thành phố với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; giữa kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

UBND TP yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, hoàn thành việc lập, thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 theo đúng quy định của pháp luật;

Riêng đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động rà soát nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng trên địa bàn, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tiến độ thời gian, nhất là những địa bàn có đường vành đai 4 đi qua. Trong đó, lưu ý thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục và áp dụng chính sách tối đa theo quy định pháp luật để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người bị thu hồi đất.

Thành phố cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở chuyên ngành, UBND quận, huyện, thị xã và Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội căn cứ theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ thực hiện các công điện, văn bản, của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Xây dựng về đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất, đánh giá, rà soát nguy cơ xảy ra bong bóng bất động sản và tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản.

QUẢN LÝ CHẶT CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ ĐẤT

Quản lý, kiểm soát chặt chẽ từ khâu thiết lập hồ sơ dự án đấu giá quyền sử dụng đất, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để chuẩn bị quỹ đất thực hiện đấu giá. Trong đó, tập trung rà soát, kiểm tra, đánh giá hoạt động của các tổ chức tư vấn đấu giá quyền sử dụng đất, lựa chọn tổ chức tư vấn đấu giá có uy tín, trách nhiệm và tuân thủ quy định của pháp luật.

Việc công bố công khai thông tin về dự án đấu giá quyền sử dụng đất và kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất hàng năm cần được phê duyệt đảm bảo minh bạch thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người có nhu cầu sử dụng đất tiếp cận đất đai;

Lưu ý rà soát, kiểm tra, đánh giá, đề xuất kiến nghị xử lý theo quy định đối với trường hợp người trúng đấu giá quyền sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng, đủ theo phương án được phê duyệt hoặc chậm đưa đất vào sử dụng. Thường xuyên rà soát, tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện để kịp thời phát hiện, ngăn chặn trường hợp vi phạm quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Về công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND TP tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, tham mưu UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất của thành phố, đặc biệt là về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án kinh doanh có sử dụng đất.

Bên cạnh đó, UBND TP đề nghị các quận, huyện, thị xã và Sở, ngành liên quan tăng cường cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai.