09:22 19/03/2016

Hà Nội thay đổi hàng loạt cán bộ lãnh đạo

Nguyên Hà

Có sự thay đổi, luân chuyển đáng kể đối với một số chức danh lãnh đạo UBND và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội

Lãnh đạo thành phố chúc mừng các phó chủ tịch vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố bầu.<br>
Lãnh đạo thành phố chúc mừng các phó chủ tịch vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố bầu.<br>
Ngày 18/3, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành bầu bổ sung một số chức danh lãnh đạo UBND và Hội đồng Nhân dân thành phố.

Theo đó, các đại biểu đã bầu bổ sung 3 phó chủ tịch UBND đối với các ông: Nguyễn Doãn Toản - Giám đốc Sở Tài chính; Ngô Văn Quý - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc.

Các đại biểu cũng bầu ông Nguyễn Ngọc Tuấn giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Trước đó, Phó chủ tịch UBND thành phố Vũ Hồng Khanh cũng đã được bầu làm Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố.

Trước đó, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã tiến hành miễn nhiệm các chức danh: Phó chủ tịch HĐND thành phố đối với ông Lê Văn Hoạt do nghỉ chế độ, chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố đối với ông Vũ Hồng Khanh do chuyển công tác mới, chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn do chuyển công tác mới, chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố đối với đồng chí Trần Xuân Việt do nghỉ chế độ, chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đối với ông Nguyễn Văn Nam do chuyển công tác.

Như vậy, hiện cơ cấu lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội gồm có Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, cùng 6 phó chủ tịch là các ông: Lê Hồng Sơn, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Doãn Toản, Ngô Văn Quý và Nguyễn Thế Hùng.

Theo Nghị định 08/2016 của Chính phủ về quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động… vừa được ban hành đầu năm nay, thì tại các đô thị đặc biệt như Hà Nội và Tp.HCM, số lượng phó chủ tịch UBND không được vượt quá 5 người.