10:57 11/12/2008

Hà Nội thông qua khung giá đất năm 2009

Từ Nguyên

Ngày 10/12, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua khung giá đất năm 2009 trên địa bàn

Ngày 10/12, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua khung giá đất năm 2009 trên địa bàn.

Khung giá này sẽ có hiệu lực từ 1/1/2009.

Theo ông Lê Văn Hoạt, Trưởng ban Kinh tế ngân sách (Hội đồng Nhân dân thành phố), giá đất năm 2009 của các khu vực quận, huyện của Hà Nội "cũ", về cơ bản vẫn giữ ổn định so với khung giá năm 2008. Chỉ điều chỉnh cục bộ những bất hợp lý, bổ sung giá của 31 đường phố mới được thành phố đặt tên.

Khung giá đất ở tại các quận nội thành dao động từ 2, 5 triệu đồng/m2 đến 67 triệu đồng/m2. Khung giá đất tại các thị trấn dao động từ 1,5 triệu đồng/m2 đến 16 triệu đồng/m2. Còn đối với đất khu dân cư khu vực nông thôn có giá từ 150.000 đồng/m2 đến 2.250.000 đồng/m2.

Riêng đối với đất ở trên địa bàn Hà Tây cũ sẽ xây dựng phương án giá đất theo từng tuyến phố, vị trí theo cách phân loại của Hà Nội, cụ thể:

Giá đất ở tại Hà Đông sẽ được điều chỉnh ngang bằng với các vùng giáp ranh với quận Thanh Xuân. Khung giá đất ở của khu vực này sẽ có giá dao động trong khoảng 1 triệu đồng/m2 (thấp nhất) đến 15 triệu đồng/m2 (cao nhất).

Giá đất tại Sơn Tây cũng được quy định trong giới hạn từ 300.000 đồng/m2 đến 10 triệu đồng/m2. Giá đất tại các thị trấn của Hà Tây cũ sẽ được căn cứ vào khung giá đất đô thị loại 5 (thấp nhất là 150.000 đồng/m2, cao nhất là 8,04 triệu đồng/m2).

Giá đất tại huyện Mê Linh sẽ được điều chỉnh theo mặt bằng chung tương đương với huyện Đông Anh, có giá dao động trong khoảng 200.000 đồng/m2 đến 7, 5 triệu đồng/m2.

Đối với giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại các quận nội thành (trừ quận Hoàng Mai và Long Biên) và thành phố Hà Đông thì giá đất được quy định bằng 43,5% giá đất ở. Mức tối đa giá đất tại khu vực nội thành là 30 triệu đồng/m2, còn thành phố Hà Đông là 6.525.000 đồng/m2.

Còn tại quận Long Biên và Hoàng Mai, giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp sẽ được giảm 10% so với các quận nội thành. Còn các khu vực khác, giá đất sẽ được quy định cho từng xã, từng đường phố theo xu hướng giảm so với nội thành.

Đối với giá đất nông nghiệp sẽ được điều chỉnh theo các địa bàn cụ thể.

Tại các quận, huyện của Hà Nội cũ về cơ bản vẫn giữ ồn định theo giá cũ vì đã đạt mức tối đa theo thẩm quyền của UBND. Mức giá dao động trong khoảng 38.000 đồng/m2 đến 225.000 đồng/m2.

Riêng đối với các vùng của Hà Tây cũ sẽ được điều chỉnh lên ngang bằng với các quận, huyện của Hà Nội với mức dao động từ 30.000 đồng/m2 đến 189.000 đồng/m2.