17:22 17/10/2017

Hà Nội yêu cầu Uber, Grab phải báo cáo số lượng xe

Kiều Linh

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách theo hợp đồng, gồm cả Grab và Uber báo cáo số lượng xe

Theo tính toán của Hiệp hội Taxi Hà Nội, tổng số xe tham gia thí điểm hiện nay cả Uber và Grab là 50.000 xe.
Theo tính toán của Hiệp hội Taxi Hà Nội, tổng số xe tham gia thí điểm hiện nay cả Uber và Grab là 50.000 xe.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách theo hợp đồng, gồm cả Grab và Uber trên địa bàn thành phố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, công tác đảm bảo an toàn giao thông, nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ôtô và đánh giá hiệu quả công tác thí điểm.

Nội dung báo cáo bao gồm, danh sách phương tiện và lái xe, kết quả hoạt động kinh doanh, công tác đảm bảo an toàn giao thông tại từng đơn vị kinh doanh vận tải hành khách.

Ông Nguyễn Tuyển, Phó trưởng phòng Quản lý Vận tải, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, cho rằng, việc báo cáo số lượng xe tham gia thí điểm (xe hợp đồng) tức là báo cáo theo Thông tư 63. Trên cơ sở đấy, Sở tập hợp báo cáo để đánh giá tình hình hoạt động và hiệu quả công tác thí điểm...

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách theo hợp đồng báo cáo danh sách phương tiện, lái xe, kết quả kinh doanh… trong bối cảnh các hãng này liên tục bị taxi truyền thống, Hiệp hội taxi Hà Nội chỉ trích rằng gia tăng số lượng nhanh chóng làm phá vỡ quy hoạch vận tải.

Theo tính toán của Hiệp hội Taxi Hà Nội, tổng số xe tham gia thí điểm hiện nay cả Uber và Grab là 50.000 xe.

Riêng tại Hà Nội, hiện nay có 19.265 xe taxi và khoảng 25.000 xe hợp đồng hoạt động như taxi. Theo đề án quy hoạch taxi của Hà Nội, đến năm 2020, sẽ có 25.000 xe và năm 2030 là 30.000 xe, nhưng tính đến thời điểm này, tổng số xe taxi và xe hoạt động như taxi ở Hà Nội đã là khoảng 44.000 xe, vượt xa con số quy hoạch.

Tương tự, tại Tp.HCM, hiện có 11.060 xe taxi và khoảng 25.000 xe hợp đồng hoạt động như taxi.

Theo quy hoạch, đến năm 2020, Tp.HCM sẽ có 12.700 xe nhưng hiện tại tổng xe taxi và xe hợp đồng hoạt động như taxi đã là 36.000 xe và vấn đề ùn tắc giao thông, theo Hiệp hội Taxi Hà Nội, là điều không thể tránh khỏi.