14:05 27/05/2022

HAG chi 27,5 tỷ đồng thành lập Công ty bán buôn thực phẩm

Hà Anh

BAPI Hoàng Anh Gia Lai có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, trong đó HAG sẽ tham gia góp 27,5 tỷ đồng, chiếm 55% vốn điều lệ.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai.

Cụ thể, BAPI Hoàng Anh Gia Lai có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, trong đó HAG sẽ tham gia góp 27,5 tỷ đồng, chiếm 55% vốn điều lệ. Công ty mới có trụ sở chính tại 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP, Pleiku, tỉnh Gia Lai, ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn thực phẩm.

HĐQT HAG đã cử bà Nguyễn Thị Huyền đại diện ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp vào BAPI Hoàng Anh Gia Lai cho đến khi có quyết định chấm dứt ủy quyền của HĐQT Công ty.

Trước đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt HAG. Theo đó, HAG bị phạt 3 tỷ đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 5, điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1, khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

Nguyên nhân là do công ty không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, tổ chức liên quan đến ông Đoàn Nguyên Đức - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh gia Lai (mã HNG-HOSE) dùng cổ phiếu HNG bảo đảm cho khoản trái phiếu của Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Tây Nguyên tại Tổ chức tín dụng.

Do có khoản nợ lãi quá hạn đối với khoản trái phiếu này và tổ chức tín dụng đã bán 20.000.000 cổ phiếu HNG (tương ứng 200.000.000.000 đồng mệnh giá) vào ngày 07/01/2022 và bán 5.400.000 cổ phiếu HNG (tương ứng 54.000.000.000 đồng mệnh giá) vào ngày 10/01/2022 trên tài khoản chứng khoán của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai để thu hồi nợ.

Tuy nhiên, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai không báo cáo về việc dự kiến giao dịch đối với giao dịch nêu trên.

Thêm vào đó, hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 05 tháng đối với Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, quy định tại điểm b Khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Liên quan tới quyết định xử phạt treen HAG cho biết, công ty phải nộp phạt số tiền 3 tỷ đồng và bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 05 tháng, do đó, công ty sẽ tuân thủ ngưng giao dịch chứng khoán trên các tài khoản chứng khoán của công ty, việc xử phạt này áp dụng riêng đổi với công ty và hoàn toàn không ảnh hưởng tới hoạt động giao dịch chứng khoán của mã cổ phiếu HAG.