HAGL Agrico: Sẽ phát hành cổ phiếu hoán đổi 5.500 tỷ đồng nợ Thadi và bổ sung vốn

HNG sẽ chào bán riêng lẻ 550 triệu cổ phiếu để hoán đổi 5.500 tỷ đồng nợ với Thadi nhằm cải thiện các chỉ số tài chính và hơn 191,4 triệu cổ phiếu để bổ sung vốn kinh doanh...

Quỳnh Nguyễn

30/12/2020 10:46

Ngày 8/01/2021 Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã HNG) sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường để bàn việc phát hành thêm cổ phần giải quyết nhu cầu vốn cấp thiết của HNG cũng như thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh đến năm 2023, và miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Cụ thể, HAGL Agrico dự kiến chào bán riêng lẻ 741,5 triệu cổ phiếu, trong đó 550 triệu cổ phiếu dùng để hoán đổi hết khoản nợ 5.500 tỷ đồng Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thadi) nhằm cải thiện các chỉ số tài chính để HAGL Agrico tập trung vào hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Phần còn lại, hơn 191,4 triệu cổ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư nhằm huy động vốn bổ sung vốn lưu động để tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh theo chiến lược và kế hoạch từ năm 2021 đến hết năm 2023, nhằm đảm bảo tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp quy mô lớn với nền tảng hữu cơ.

741,5 triệu cổ phiếu nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực…

HAGL Agrico: Sẽ phát hành cổ phiếu hoán đổi 5.500 tỷ đồng nợ Thadi và bổ sung vốn - Ảnh 1.

Theo Hội đồng quản trị của HNG, Theo BCTC năm 2019 đã được kiểm toán thì lỗ sau thuế hơn 2.444 tỷ đồng và lỗ lũy kế tính đến 30/6/2020 là 2.313 tỷ đồng, không đủ điều kiện để chào bán cổ phiếu ra công chúng (bao gồm chào bán cho cổ đông hiện hữu). Vì vậy, HNG chỉ có một phương án duy nhất là phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Thời gian thực hiện phát hành ngay sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý khác về kế hoạch phát hành riêng lẻ cổ phiếu của HNG.

Liên quan đến miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, HAGL Agrico cho biết đã nhận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Đỗ Xuân Diện (đại diện phía THACO, phụ trách mảng chiến lược), ông Võ Trường Sơn và ông Nguyễn Quan Anh; đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Lê Hồng Phong.

Các quyết định miễn nhiệm thành viên nói trên sẽ có hiệu lực từ ngày 8/1/2021. Ứng viên ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của HAGL Agrico nhiệm kỳ 2020 -2025 hiện chưa được hé lộ.