19:35 22/12/2020

HNG bán công ty con cho THADI

Hà Anh

Hội đồng quản trị HNG đã thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp thuộc sở hữu Công ty tại An Đông Mia cho công ty nông nghiệp của THACO là THADI

Quý 3/2020, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lỗ 339 tỷ đồng  do ảnh hưởng từ Covid - 19 nên thị trường đầu ra các loại trái cây bị ảnh hưởng nên giá bán giảm sâu.
Quý 3/2020, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lỗ 339 tỷ đồng do ảnh hưởng từ Covid - 19 nên thị trường đầu ra các loại trái cây bị ảnh hưởng nên giá bán giảm sâu.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG-HOSE) công bố việc chuyển nhượng 100% vốn tại Công ty con An Đông Mia.

Theo đó, Hội đồng quản trị HNG đã thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp thuộc sở hữu Công ty tại An Đông Mia cho công ty nông nghiệp của THACO là THADI.

Phần vốn góp chuyển nhượng là 100% vốn An Đông Mia. HĐQT thống nhất uỷ quyền và giao cho bà Võ Thị Mỹ Hạnh - Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công - ký kết, thực hiện quyết định trên.

Theo công bố, An Đông Mia có trụ sở đặt tại Gia lai, vốn điều lệ là 200 tỷ đồng. Chuyên trồng cây cao su, cây có hạt, cây chứa dầu.

Theo báo cáo năm 2019 đã kiểm toán, vào ngày 1/3/2019, Bò sữa Tây Nguyên, công ty con của Nhóm Công ty đã chuyển nhượng 20.000 cổ phần, tương đương với 0,09% tỷ lệ sở hữu tại An Đông Mia cho các nhà đầu tư cá nhân với tổng giá trị là 1.000 tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của Nhóm Công ty trong An Đông Mia giảm từ 99,99% xuống 99,90% như hiện nay.

Chênh lệch giữa giá trị thanh lý và giá trị ghi sổ tương ứng với phần sở hữu giá trị tài sản thuần của An Đông Mia thanh lý vào ngày giao dịch là 952,203 triệu đồng đã được ghi nhận giảm lỗ lũy kế trên bảng cân đối kế toán hợp nhất.

Được biết, ngày 5/2/2020, công ty đã mua thêm toàn bộ 35,9 triệu cổ phiếu được phát hành mới từ Hoàng Anh Đắc Lắk, công ty con trong Nhóm công ty với giá 359 tỷ đồng. Theo đó, HNG đã tăng tỷ lệ sở hữu tại Hoàng Anh Đắc Lắc từ 99,53% lên 99,78%.

Cũng trong tháng 2/2020, Nhóm công ty cũng hoàn tất việc mua 6.190.069 cổ phiếu, chiếm 100% tỷ lệ sở hữu trong Bao su Ban Mê với tổng giá trị chuyển nhượng là 444 tỷ đồng và cao su Ban Mê thành công ty con của HNG. Hiện, Cao su Ban Mê đang sở hữu 683 ha đất canh tác nông nghiệp tại tỉnh Đắc Lắk và hoạt động chính của Cao su Ban Mê là trồng cây ăn trái.

Trước đó, HNG thông qua việc chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ. Ngày đăng ký cuối cùng 15/12 và thời gian lấy ý kiến trong tháng 12.

Tuy nhiên, công ty chưa công bố phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn cụ thể. Hiện, vốn điều lệ công ty tính đến 30/9/2020 là 11.085 tỷ đồng.

Trong khi đó, HOSE đã đưa cổ phiếu HNG từ diện kiểm soát sang điện cảnh báo từ ngày 7/9 là do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 là 11,09 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2020 là -2.312,96 tỷ đồng căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020.

Kết thúc quý 3/2020, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lỗ 339 tỷ đồng - cùng kỳ năm trước lỗ 1.725 tỷ đồng. Theo giải trình từ phía công ty, do ảnh hưởng từ Covid - 19 nên thị trường đầu ra các loại trái cây bị ảnh hưởng nên giá bán giảm sâu.