21:26 10/05/2021

Hai quỹ ngoại vẫn kiên trì đăng ký mua vào VNM

Hà Anh -

F&N Dairy Investments PTE.LTD thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE).

Sơ đồ giá cổ phiếu VNM từ đầu năm 2021 đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu VNM từ đầu năm 2021 đến nay.

Theo đó, F&N Dairy Investments PTE.LTD (Singapore) đăng ký mua 20.899.554 cổ phiếu VNM nhằm đầu tư theo phương thức giao dịch thoả thuận hoặc khớp lệnh. Thời gian giao dịch từ ngày 12/5 đến ngày 10/6/2021.

Hiện, ông Lee Meng Tat là Giám đốc của công ty Fraser and Neave, Limited, công ty này hiện sở hữu 100% vốn của công ty F&N Dairy Investments Pte. Ltd; Ông Michael Chye Hin Fah là Giám đốc của công ty Fraser and Neave, Limited, công ty này hiện sở hữu 100% vốn của công ty F&N Dairy Investments Pte. Ltd.

Nếu giao dịch thành công, quỹ này sẽ tăng tỷ lệ nắm giữ từ 369.752.859 cổ phiếu, chiếm 17.69% vốn điều lệ lên 390.652.413 cổ phiếu, chiếm 18.69% vốn điều lệ.

Được biết, F&N Dairy Investments Pte.Ltd cũng đăng ký mua vào số lượng cổ phiếu VNM trên từ ngày 9/4 đến ngày 7/5 nhưng không mua được do điều kiện thị trường không phù hợp.

Một quỹ khác là Platinum Victory Pte Ltd, cũng đăng ký mua 20.899.554 cổ phiếu VNM từ ngày 5/5 đến ngày 3/6/2021. Nếu thành công, quỹ này sẽ nâng tỷ lệ nắm giữ lên 242.756.107 cổ phiếu, chiếm 11,62% vốn tại VNM.

Như vậy, từ đầu năm 2021 đến nay, 2 quỹ ngoại này liên tục đăng ký gom mua vào một lượng gần 21 triệu cổ phiếu VNM, tuy nhiên chưa có bất kỳ giao dịch nào được ghi nhận.

Trước đó, Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) cũng đăng ký mua 900.000 cổ phiếu, chiếm 0,043% vốn tại VNM nhằm đầu tư tài chính. Thời gian từ ngày 6/5 đến ngày 5/6/2021.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/5, giá cổ phiếu VNM tăng 6,9% giúp cổ phiếu này đóng cửa tại mốc 93.000 đồng/cổ phiếu với tổng khối lượng giao dịch lên tới hơn 8,4 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 768 tỷ đồng.

Được biết, doanh thu thuần hợp nhất quý 1 của VNM đạt 13.190 tỷ đồng, giảm gần 7% so với cùng kỳ (14.153 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.597 tỷ đồng, giảm 6,5% so với cùng kỳ (2,776,8 tỷ đồng). EPS giảm 88 đồng về 1.101 đồng/cổ phiếu.

Tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản tăng hơn 2.600 tỷ lên 51.051 tỷ đồng, tiền mặt và tiền gửi cuối kỳ ở mức 20.741 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng hơn 1.560 tỷ lên 6.466 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm nhẹ còn 6.642 tỷ đồng;

Năm 2021, VNM dự kiến tổng doanh thu tăng 4,1% so với năm 2020 đạt 62.160 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 1,3% lên 13.690 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 11.240 tỷ - tăng nhẹ so với mức lãi năm 2020 là 11.236 tỷ đồng.

Cổ tức năm 2021 là 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất - trong đó thanh toán cổ tức đợt 1/2021 là 1.500 đồng/cổ phiếu. Ngày chốt danh sách cổ đông là 8/9 và ngày thanh toán là 30/9. Tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 là 1.400 đồng/cổ phiếu với ngày chốt danh sách cổ đông là 31/12/2021 và ngày thanh toán là 25/2/2022. Đợt cổ tức còn lại của năm 2021 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên 2022 quyết định.