08:56 28/03/2022

Hàng loạt doanh nghiệp điện mặt trời dính sai phạm

Song Hoàng

Rất nhiều sai phạm của liên quan đến điện mặt trời mái nhà được Bộ Công Thương kết luận tại văn bản số 1424/KL-BCT sau khi rà soát các vấn đề như đấu nối quá công suất, thời gian đấu nối quá quy định…

Rất nhiều sai phạm liên quan đến điện mặt trời vừa được cơ quan chức năng chỉ rõ
Rất nhiều sai phạm liên quan đến điện mặt trời vừa được cơ quan chức năng chỉ rõ

Theo đó, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đồng Nai, thời gian thực hiện thỏa thuận đấu nối điện Mặt Trời mái nhà vượt quá thời hạn quy định của Bộ Công Thương đối với 2 khách hàng; ký hợp đồng mua bán điện có công suất vượt quá công suất trong thỏa thuận đấu nối, trái với quy định của Bộ Công Thương.

Công ty Điện lực Bình Dương sai phạm khi thỏa thuận đấu nối vượt quá công suất theo đề nghị của khách hàng, ký hợp đồng mua bán điện có công suất vượt quá công suất trong thỏa thuận đấu nối, không đúng với công suất trong đơn đề nghị bán điện, sai lệch với biên bản nghiệm thu.

Ngoài ra, sai phạm tương tự cũng xảy ra tại Công ty Điện lực Bình Phước.

Công ty Điện lực Ninh Thuận cũng vi phạm thời gian thực hiện thỏa thuận đấu nối điện Mặt Trời mái nhà khi vượt quá thời hạn quy định của Bộ Công Thương.

Việc này xảy ra tại các hệ thống điện Mặt Trời mái nhà của Công ty cổ phần Phát triển Zeus, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Năng lượng Hoàng Quân, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thảo Nguyên Farm, khách hàng có mã PB18020044373.

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Điện lực Đồng Nai, thời gian thực hiện thỏa thuận đấu nối điện mặt trời mái nhà vượt quá thời hạn quy định của Bộ Công Thương đối với 2 khách hàng; ký hợp đồng mua bán điện có công suất vượt quá công suất trong thỏa thuận đấu nối, trái với quy định của Bộ Công Thương.

Công ty Điện lực Bình Dương sai phạm khi thỏa thuận đấu nối vượt quá công suất theo đề nghị của khách hàng, ký hợp đồng mua bán điện có công suất vượt quá công suất trong thỏa thuận đấu nối, không đúng với công suất trong đơn đề nghị bán điện, sai lệch với biên bản nghiệm thu.

Việc này xảy ra tại hệ thống điện Mặt Trời mái nhà tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thái Cát năng lượng xanh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư năng lượng Hậu Giang, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại sản xuất Hoàng Kim Phát, Công ty cổ phần Mai Sơn Lâm.

Ngoài ra, sai phạm tương tự cũng xảy ra tại Công ty Điện lực Bình Phước.

Công ty Điện lực Ninh Thuận cũng vi phạm thời gian thực hiện thỏa thuận đấu nối điện Mặt Trời mái nhà khi vượt quá thời hạn quy định của Bộ Công Thương.

Việc này xảy ra tại các hệ thống điện Mặt Trời mái nhà của Công ty cổ phần Phát triển Zeus, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Năng lượng Hoàng Quân, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thảo Nguyên Farm, khách hàng có mã PB18020044373.

Công ty này cũng ký hợp đồng mua bán điện có công suất vượt quá công suất trong đơn đăng ký phát triển, thỏa thuận đấu nối là trái với quy định của Bộ Công Thương. Sai phạm xảy ra tại hệ thống điện Mặt Trời mái nhà của Công ty BP Solar, Công ty Bắc Phương, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư thương mại Gia Nhật Minh.

Đoàn kiểm tra cũng phát hiện công ty thỏa thuận đấu nối, nghiệm thu, ký hợp đồng mua bán điện không đúng đối tượng là hệ thống điện Mặt Trời mái nhà.

Bộ Công Thương cũng đề nghị các tỉnh, thành phố liên quan thực hiện hậu kiểm theo đúng thẩm quyền; việc các đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu không đúng cho đoàn kiểm tra trong quá trình kiểm tra phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.