16:57 13/12/2021

Năm 2022, Đắk Nông dự kiến thu hồi hàng nghìn ha đất cho dự án điện mặt trời, bauxit

Mộc Minh

Tổng số dự án cần thu hồi đất đăng ký thực hiện trong năm 2022 của Đắk Nông là 235 dự án, với hơn 4.380ha, trong đó, có nhiều dự án điện mặt trời, điện gió, bauxit…

TP.  Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có Tờ trình số 6757 gửi Hội đồng nhân dân tỉnh danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử đụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn năm 2022.

Theo đó, tổng số dự án cần thu hồi đất đăng ký thực hiện trong năm 2022 là 235 dự án.

Cụ thể, có 65 dự án đăng ký mới với tổng diện tích đất cần thu hồi hơn 1.380ha và 170 dự án chuyển tiếp sang năm 2022 với tổng diện tích gần 3.000ha.

Trong số dự án đăng ký mới, TP. Gia Nghĩa có diện tích đất cần thu hồi lớn nhất với hơn 870ha với 07 dự án, dự kiến kinh phí bồi thường hơn 1.749 tỷ đồng

Huyện Krông Nô hơn 187ha với 08 dự án, dự kiến kinh phí bồi thường hơn 184 tỷ đồng.

Huyện Đắk R’lấp gần 93ha với 10 dự án, dự kiến kinh phí bồi thường hơn 146,5  tỷ đồng.

Huyện Đắk Song 95ha với 08 dự án, dự kiến kinh phí bồi thường hơn 20,7 tỷ đồng.

Huyện Tuy Đức gần 51ha với 06 dự án, dự kiến kinh phí bồi thường hơn 29,7 tỷ đồng.

Huyện Đắk Mil hơn 47ha với 09 dự án, dự kiến kinh phí bồi thường hơn 53,5 tỷ đồng.

Huyện Cư Jut hơn 27ha với 13 dự án, dự kiến kinh phí bồi thường hơn 42,5 tỷ đồng.

Huyện Đắk Glong hơn 7,8ha với 04 dự án, dự kiến kinh phí bồi thường hơn 32 tỷ đồng.

Một số dự án đăng ký mới năm 2022 có diện tích đất cần thu hồi lớn, như: Khu đô thị mới Lửa và Nước Đắk R’tih với hơn 752ha; Khu đô thị mới Thung lũng xanh Nghĩa Phú gần 48ha; Khu đô thị mới Cửa ngõ Nghĩa Phú gần 43ha (đều tại TP. Gia Nghĩa); Khu du lịch sinh thái suối nước trong gần 52ha (huyện Krông Nô); các dự án khu tái định cư cho dân bị thu hồi đất khai thác bô xít tại huyện Đắk R’Lấp với tổng diện tích hơn 45ha…

Bên cạnh đó, 170 dự án chuyển tiếp sang năm 2022 (150 dự án cần thu hồi đất, 08 dự án chuyển mục đích đất rừng phòng hộ, 12 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa).

Cụ thể, tại TP. Gia Nghĩa với tổng diện tích đất cần sử dụng hơn 1.099ha được thực hiện tại các dự án:  Khu du lịch sinh thái thác Liêng Nung diện tích 330ha; Khu đô thị mới đường tránh đô thị Gia Nghĩa 63ha; Khu đô thị mới Nghĩa Thành hơn 28ha; Khu đô thị mới phường Nghĩa Trung 33ha; Khu đô thị mới số 2, phường Nghĩa Trung 50ha; Khu đô thị mới tổ dân phố 6, phường Nghĩa Phú 44ha; Khu đô thị mới Center City (tổ 4, phường Nghĩa Đức) hơn 70ha…

Tại huyện Đắk Mil với tổng diện tích đất cần sử dụng hơn 417ha tại các dự án: Hạ tầng cụm công nghiệp Thuận An (giai đoạn 2) hơn 25ha; Hạ tầng Khu thương mại - dịch vụ, dân cư số 1 khoảng 50ha…

Tại huyện Cư Jut với tổng diện tích đất cần sử dụng hơn 411ha tại các dự án: Điện mặt trời Cư K’nia 217ha; điện mặt trời Ea T’ling 92ha…

Tại huyện Krông Nô với tổng diện tích đất cần sử dụng hơn 236ha tại các dự án: nhà máy điện mặt trời Xuyên Hà hơn 148ha… Tại huyện Đắk Song, dự án điện gió Asia Đắk Song 1 khoảng 22,7ha…

Tại huyện Đắk R’lấp với tổng diện tích đất cần sử dụng hơn 915ha tại các dự án: Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 khoảng 400ha; Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ Bauxit Nhân Cơ – Đắk Nông hơn 189ha; dự án điện gió Đắk N’Drung 0,5ha …

Theo tờ trình của UBND tỉnh Đắk Nông, danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn ngân sách Trung ương; kế hoạch mở mới các dự án năm 2022 từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách địa phương; các dự án vốn chuyên ngành, các dự án kêu gọi đầu tư đã có chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp…

Trong năm 2021, tỉnh Đắk Nông có 270 dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Trong đó, có 172 công trình, dự án đã và đang thực hiện, chiếm tỷ lệ gần 64%; 75 dự án chưa thực hiện và xin chuyển tiếp sang năm 2022, chiếm tỷ lệ gần 23%; và 23 dự án không thực hiện, xin hủy bỏ, chiếm tỷ lệ 8,5%.

Nguyên nhân khiến cho kết quả các danh mục dự án thu hồi đất năm 2021 còn thấp, cụ thể, số công trình đã thực hiện xong của TP. Gia Nghĩa đạt 7,2%, huyện Krông Nô đạt 3,3%... là do chủ sử dụng đất chưa đồng thuận với chủ trương thu hồi đất, việc xác định nguồn gốc sử dụng đất để vận dụng cơ chế bồi thường gặp khó khăn. Nhiều nhà đầu tư không bố trí được kinh phí dẫn đến triển khai dự án chậm…