11:43 26/06/2015

Phê chuẩn bổ nhiệm 15 thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao

Nguyễn Lê

Thảo luận ở đoàn đại biểu Quốc hội cho thấy còn một số băn khoăn về một số nhân sự được đề nghị bổ nhiệm

Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao với 440/447 phiếu thuận.<br>
Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao với 440/447 phiếu thuận.<br>
Sáng 26/6, sau hai tiếng kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đã được công bố trước Quốc hội.

Kết quả cả 15 vị theo đề nghị của Chánh án đều được số phiếu thuận trên 64% trở lên, cụ thể như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh (sinh năm 1960), Đại sứ Việt Nam tại Đức (Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao giới thiệu) nhận 320 đồng ý (64,78%) tổng số đại biểu, 150 phiếu không đồngý (30,36%).

2. Ông Trần Văn Cò (sinh năm 1958), Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, Chánh tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Tp.HCM, thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao có 343 phiếu đồng ý (69,41%), 128 phiếu không đồng ý (25,91%).

3. Ông Nguyễn Văn Du (sinh năm 1963), Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao Chánh tòa Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Hà Nội, thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao: 440 phiếu đồng ý (89,7%), 29 không đồng ý (5,81%).

4. Ông Đặng Xuân Đào (Sinh năm 1955), Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, Chánh tòa Tòa Kinh tế Tòa án Nhân dân Tối cao, thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao tối cao: 380 phiếu đồng ý (76,92%), 91 phiếu không đồng ý (18,42%).

5. Ông Nguyễn Văn Hạnh (sinh năm 1959), Thiếu tướng, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương: 452
phiếu đồng ý (91,49%), 17 phiếu không đồng ý (3,44%).

6. Ông Tống Anh Hào (sinh năm 1956), Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao: 442 phiếu đồng ý (89,47%), 27 phiếu không đồng ý (5,4%).

7. Bà Nguyễn Thúy Hiền (sinh năm 1960), Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp (Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp giới thiệu): 391 phiếu đồng ý (79,15%), 78 (15,79%) phiếu không đồng ý.

8. Ông Bùi Ngọc Hòa (sinh năm 1955), Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Phó chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân Tối cao nhận 420 phiếu đồng ý (85,02%), 48 phiếu đồng ý (9,72%).

9. Bà Đào Thị Xuân Lan (sinh năm 1961), Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 13 (Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu): 446 phiếu đồng ý (90,2%), 23 phiếu đồng ý (4,66%).

10. Ông Lê Văn Minh (sinh năm 1964), Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Khoa học xét xử Tòa án Nhân dân Tối cao: 438 phiếu đồng ý (88,66%), 32 phiếu
không đồng ý (6,48%).

11. Ông Chu Xuân Minh (sinh năm 1956), Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, Hiệu trưởng Trường cán bộ Tòa án, thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao: 429 phiếu đồng ý (86,84%), 42 phiếu không đồng ý (8,5%).

12. Ông Nguyễn Sơn (sinh năm 1957), Phó bí thư Ban Cán sự đảng, Phó chánh án Tòa án nhân dân  Tối cao, đại biểu Quốc hội khóa XIII được : 448 phiếu đồng ý (90,6%), 21 phiếu không đồng ý (4,25%).

13. Ông Nguyễn Văn Thuân (sinh năm 1958), Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nhận 444 phiếu đồng ý (89,88%), 25 phiếu không đồng ý
(5,06%).

14. Bà Lương Ngọc Trâm (sinh năm 1966), Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, Chánh tòa Tòa hình sự Tòa án Nhân dân Tối cao: 439 phiếu đồng ý (87,9%), 30 phiếu đồng ý (6,07%).

15. Ông Nguyễn Trí Tuệ (sinh năm  1963), thẩm phán trung cấp, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Chánh Văn phòng Ban Cán sự, Vụ trưởng Vụ tổ chức – Cán bộ Tòa án Nhân dân Tối cao kiêm trưởng khoa Đào tạo Thẩm phán Trường cán bộ Tòa án: 350 phiếu đồng ý (70,85%), 122 phiếu không đồng ý (21,7%).

Trước đó, tập hợp kết quả thảo luận ở đoàn đại biểu Quốc hội cho thấy còn một số băn khoăn, như một số nhân sự chưa qua công tác xét xử chưa có kinh nghiệm xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm, có thẩm phán trung cấp, có người không đủ độ tuổi công tác ít nhất một nhiệm kỳ, khi thăm dò tỷ lệ tín nhiệm thăm dò vòng đầu dưới 50%...

Tại phiên họp, trước khi Quốc hội bỏ phiếu, một số vị đại biểu đăng ký phát biểu (chương trình kỳ họp có thiết kế thời gian để Quốc hội thảo luận - PV) song Chủ tịch Quốc hội giải thích với công tác nhân sự thì Quốc hội không thảo luận tại hội trường. Bởi vậy Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu luôn ngay sau khi nghe Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình giải  trình.

Sau khi có kết quả bỏ phiếu, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao với 440/447 phiếu thuận, 3 vị không tán thành và 4 vị không biểu quyết.

Phát biểu kết thúc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định vị trí quan trọng của Hội đồng thẩm phán tối cao và nhấn mạnh, cuộc bỏ phiếu phê chuẩn còn thể hiện tín nhiệm với các thành viên và thể hiện đòi hỏi của Quốc hội và nhân dân với các vị mới được phê chuẩn.

Lưu ý là có vị chỉ được trên 60% đại biểu đồng ý, có vị được trên 90%, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nói, phiếu khác nhau thể hiện đánh giá sâu sắc của đại biểu, với các vị tín nhiệm chưa cao cần cố gắng thêm để xứng đáng với vị trí của mình.