11:10 16/05/2008

Hanoi Telecom được cung cấp dịch vụ mạng viễn thông

Hanoi Telecom được phép thiết lập mạng viễn thông công cộng để cung cấp trực tiếp và bán lại dịch vụ viễn thông

Chiều 15/5, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp đã trao giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông cho Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom).

Giấy phép có giá trị đến hết ngày 28/4/2018, theo đó, Hanoi Telecom được phép thiết lập mạng viễn thông công cộng để cung cấp trực tiếp và bán lại dịch vụ viễn thông thuộc mạng viễn thông di động mặt đất, trên phạm vi toàn quốc.

Công ty được kết nối với mạng hoặc dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp khác và có nghĩa vụ cho các doanh nghiệp viễn thông khác kết nối vào mạng hoặc dịch vụ viễn thông của mình theo các quy định về kết nối.

Hanoi Telecom được cấp và sử dụng tần số vô tuyến điện để thiết lập các hệ thống thông tin vô tuyến điện theo quy hoạch tần số vô tuyến điện quốc gia và các quy định về quản lý tần số.

Mạng viễn thông của Hanoi Telecom được phủ sóng tại 64 tỉnh, thành phố và sẽ được mở rộng hơn trong tương lai với giá cước sẽ được thực hiện theo các quy định về quản lý giá cước dịch vụ viễn thông.