15:38 26/12/2018

HAS, HDG và EVE bị xử phạt thuế

Hà Anh

HAS, HDG và EVE thông báo quyết định của Cục thuế Tp.HCM và Hà Nội về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu HAS từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu HAS từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.

Công ty Cổ phần HACISCO (mã HAS-HOSE), Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã HDG-HOSE) và Công ty Cổ phần Everpia (mã EVE-HOSE) thông báo quyết định của Cục thuế Tp.HCM và Hà Nội về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế.

Theo đó, HAS xử lý vi phạm về thuế theo kết quả kiểm tra đối với HAS thời kỳ kiểm tra năm 2017. Cụ thể: công ty bị phạt 68,6 triệu đồng do có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp; xử phạt hành vi xuất phạt hành vi xuất hóa đơn không đúng thời điểm với số tiền là 6 triệu đồng.

Bên cạnh đó, biện pháp khắc phục hiệu quả là truy thu số thuế giá trị gia tăng là 36,8 triệu đồng; truy thu số thuế thu nhập doanh nghiệp là 258,33 triệu; truy thu thuế thu nhập cá nhân là 21 triệu đồng; tiền chậm nộp với số tiền là 61,47 triệu đồng.

Tổng số tiền truy thu, tiền phạt và chậm nộp là 479,4 triệu đồng và được tính đến hết ngày 10/12/2018, công ty tự tính và nộp số tiền chậm nộp thuế kể từ ngày 11/12/2018 đến ngày nộp đủ số tiền truy thu vào ngân sách nhà nước.

Tập đoàn Hà Đô (Mã HDG) bị xử phạt do thực hiện hành vi vi phạm hành chính là khai sai thuế giá trị gia tăng đầu vào làm giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp tháng 1/2014 số tiền là gần 141 triệu đồng; làm tăng số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ từ năm 2014-2017 số tiền là 675,6 triệu đồng; lập hóa đơn chưa kịp thời nhưng không làm giảm thuế số thuế phải nộp, không làm phát sinh tiền chậm nộp.

Công ty bị áp dụng hình thức xử phạt là 36,6 triệu đồng. Cụ thể: phạt khai sai thuế giá trị gia tăng là 28,11 triệu đồng; phạt thủ tục thuế là 8,5 triệu đồng; Biện pháp khắc phục là truy thu thuế giá trị gia tăng là 140,6 triệu đồng, số tiền chậm nộp là 19,7 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp tính đến ngày 20/12/2018. Doanh nghiệp tự tính và nộp tiền chậm nộp tiền thuế sau ngày 20/12/2018 đến ngày nộp đủ thuế truy thu vào ngân sách nhà nước. Công ty điều chỉnh giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào là 675,6 triệu đồng.

Còn EVE bị xử lý vi phạm về thuế cho thời kỳ kiểm tra từ 2013-2016. Theo đó, công ty bị truy thu thuế giá trị gia tăng qua thanh tra là hơn 3 triệu đồng cho năm 2015, 2016 là 40 triệu; tiền chậm nộp là 3,33 triệu và phạt khai sai là 8,6 triệu đồng. Tổng số tiền truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp phải nộp là gần 15 triệu đồng.