14:06 13/12/2010

HDO: 11 tháng vượt 31% kế hoạch lợi nhuận năm

Mai Anh

Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container (mã HDO-HNX) công bố kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2010

Lợi nhuận lũy kế đến ngày 30/11 của HDO đạt 13,1 tỷ đồng, bằng 131% kế hoạch cả năm, tăng 166% so với cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận lũy kế đến ngày 30/11 của HDO đạt 13,1 tỷ đồng, bằng 131% kế hoạch cả năm, tăng 166% so với cùng kỳ năm trước.
Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container (mã HDO-HNX) công bố kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2010.

Theo đó, tổng doanh thu lũy kế đến tháng 11/2010 ước đạt 130 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch cả năm và tăng 130% so với cùng kỳ năm 2009.

Lợi nhuận lũy kế đến ngày 30/11/2010 đạt 13,1 tỷ đồng, bằng 131% kế hoạch cả năm, tăng 166% so với cùng kỳ năm trước.

HDO cho biết, dự kiến tháng 12/2010 đạt 20 tỷ đồng doanh thu và 2,5 tỷ lợi nhuận từ hoạt động sản xuất - kinh doanh, đồng thời tiến hành thanh lý 200 container đã hết khấu hao, lợi nhuận ước đạt 10 tỷ đồng, nguồn container này hiện tại vẫn được cho các hàng tàu thuê và đang thu hồi về.

Hiện tại, công ty đang đàm phán với các đối tác để chuyển nhượng 10,000 m2 đất thuộc sở hữu của công ty tại bãi depot Bình Dương (mặt tiền xa lộ Hà Nội) với giá chuyển nhượng dự kiến 15 triệu/m2, và 17,000 m2 đất tại khu depot Hải Phòng (mặt đường đi cụm cảng Đình Vũ) giá 12 triệu/m2 để bổ sung vào nguồn vốn sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Tháng 12/2010, công ty sẽ hoàn thành việc chào bán 4.3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ lên 86 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển cho năm 2011.

Năm 2010, HDO thông qua kế hoạch doanh thu đạt 180 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 10 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2.200 đồng.