10:06 09/11/2012

HFIC tiếp tục đăng ký mua cổ phiếu CII

Hà Anh

HFIC đăng ký mua hơn 850 nghìn cổ phiếu CII, từ ngày 12/11 đến 12/12. Giao dịch nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư

Diễn biến giá cổ phiếu CII trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu CII trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp.HCM (HFIC).

Theo đó, HFIC, tổ chức có liên quan đến ông Đặng Ngọc Thanh - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị CII, đăng ký mua 850.070 cổ phiếu. Thời gian dự kiến mua cổ phần từ ngày 12/11 đến 12/12. Giao dịch nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu dự kiến sẽ tăng lên 22.536.307 cổ phiếu.

Trước đó, từ ngày 3/10 đến 2/11, HFIC đăng ký mua 900.000 cổ phiếu, nhưng không mua được do giá cổ phiếu biến động không đạt kỳ vọng thực hiện, số lượng cổ phiếu hiện nắm giữ là 14.460.825 cổ phiếu (chưa bao gồm 7.225.412 cổ phiếu thưởng), chiếm 19,25% vốn.