20:30 25/06/2013

Hình ảnh Tổng bí thư thăm chính thức Thái Lan

Nhật Bình

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Thái Lan trong 3 ngày, từ 25/6 đến 27/6