21:12 11/04/2021

HNG thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi 5.500 tỷ đồng nợ

Hà Anh

HNG thông qua phương án phát hành 741.446.105 cổ phiếu riêng lẻ. Trong đó: cổ phiếu chào bán để hoán đổi nợ là 550.000.000 cổ phiếu và cổ phiếu chào bán để bổ sung vốn hoạt động là 191.446.105 cổ phiếu

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.

Theo đó, HĐQT công ty đã thống nhất thông qua hồ sơ về kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.

Được biết, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường của HNG đã thông qua các khoản nợ phải trả đối với CTCP Nông nghiệp Trường Hải (THAGRICO) nợ phải trả của HNG là 6.274,5 tỷ đồng - trong đó, nợ ngắn hạn lên tới 5.122,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thông qua phương án phát hành 741.446.105 cổ phiếu riêng lẻ - Trong đó: cổ phiếu chào bán để hoán đổi nợ là 550.000.000 cổ phiếu và cổ phiếu chào bán để bổ sung vốn hoạt động là 191.446.105 cổ phiếu.

Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến) đạt 7.414,46 tỷ đồng - Trong đó: Giá trị chào bán để hoán đổi nợ: 5.500 tỷ đồng và giá trị chào bán để bổ sung vốn hoạt động: 1.914,46 tỷ đồng. Vốn điều lệ sau khi tăng thêm sau khi chào bán thành công dự kiến là 7.414,46 tỷ đồng.

HNG cho biết, tiêu chí nhà đầu tư được lựa chọn phải thuộc một trong các đối tượng sau:

(1) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;

(2) Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;

(3) Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

(4) Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

(5) Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả. Ngoài ra, nhà đầu tư đang là chủ nợ của Công ty, có tiềm lực tài chính, cam kết hỗ trợ Công ty mở rộng kênh bán hàng, cải thiện kết quả kinh doanh.

Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ đều bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 năm, kể từ ngày hoàn thành việc chào bán.

Mới đây, HNG cho biết lỗ sau thuế trên BCTC tổng hợp đã kiểm toán là -25,7 tỷ đồng, giảm 94% so với BCTC năm 2019 đã kiểm toán (-1.176 tỷ đồng) với nguyên nhân chủ yếu là do công ty trích lập dự phòng khoản đầu tư vào công ty con, trong khi cùng kỳ năm 2019 công ty ghi nhận khoản lỗ lớn từ việc chuyển nhượng các công ty con.

Còn trên BCTC hợp nhất thì lỗ sau thuế trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán là 20,9 tỷ đồng, tăng 101% so với cùng kỳ năm 2019 (-2.444 tỷ đồng) với nguyên nhân là do trong năm 2020 công ty ghi nhận lãi từ việc chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty con. Trong khi cùng kỳ năm 2019, nhóm công ty có ghi nhận các chi phí liên quan đến chuyển đổi vườn cây dẫn đến gây lỗ lớn.