15:33 25/10/2018

HNX công bố danh sách cổ phiếu cảnh báo nhà đầu tư tại ngày 26/10 tới

Hà Anh

HNX vừa công bố danh sách cổ phiếu cảnh báo nhà đầu tư tại ngày 26/10 với 8 mã có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng, 93 mã bị hạn chế giao dịch và 10 mã bị đình chỉ giao dịch

Tại danh sách sách cổ phiếu cảnh báo nhà đầu tư tại ngày 26/10 có 93 mã bị hạn chế giao dịch, giảm 1 mã so với ngày 17/10.
Tại danh sách sách cổ phiếu cảnh báo nhà đầu tư tại ngày 26/10 có 93 mã bị hạn chế giao dịch, giảm 1 mã so với ngày 17/10.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách cổ phiếu cảnh báo nhà đầu tư tại ngày 26/10 với 8 mã có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng, 93 mã bị hạn chế giao dịch và 10 mã bị đình chỉ giao dịch.

Theo đó, HNX thông báo danh sách chứng khoán đăng ký giao dịch của bảng cảnh báo nhà đầu tư như sau:

Danh sách mã có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng gồm: CID, DBH, HIS, LQN, SJM, VNA, VPC, WTC

Danh sách mã bị hạn chế giao dịch gồm: BT6, CC4, PXA, SDH, TCK, MVN, PIV, B82, VNA, ILC, VNY, FCS, SDX, TSD, VTG, AMP, TV1, L44, KHL, EFI, ONW, SD3, TEC, TH1, VVN, S12, X18, SDY, DP2, VNH, RHN, VES, YRC, VCT, PVY, TCJ, PX1, PTE, PHH, DSG, JOS, CPI, MCI, PPG, TNM, CGP, PVR, VC5, V15, SD8, PID, BHV, I10, SHG, CNT, TBT, PXC, GTC, ATA, X77, VLF, SP2, DCT, FDG, S96, CAD, SD1, STL, GTT, SSF, SDB, AVF, BHC, CTN, DDM, GGG, HFX, HLA, ISG, LCC, LM3, NOS, NTB, PSG, PVA, PXM, S27, SCO, SSG, V11, VSG, VST và VTI.

Danh sách mã bị đình chỉ giao dịch gồm: KSA, VKP, BAM, KSS, MTM, KTB, PTK, VSP, FBA và BGM.

Như vậy, so với danh sách cảnh báo nhà đầu tư tại ngày 17/10 mà HNX công bố trước đó, thì giảm 1 mã bị hạn chế giao dịch là cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cơ điện Công Trình (MES) do công ty đã công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch. Các mã bị đình chỉ và có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng vẫn giữ nguyên.