16:25 08/10/2018

HNX công bố danh sách cổ phiếu cảnh báo nhà đầu tư trên UpCom

Thủy Tiên

Tại ngày 8/10, HNX công bố có 96 mã bị hạn chế giao dịch, 10 mã bị đình chỉ giao dịch và 8 mã có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng

Danh sách cảnh báo nhà đầu tư trên UpCom tại ngày 8/10 gồm 114 mã.
Danh sách cảnh báo nhà đầu tư trên UpCom tại ngày 8/10 gồm 114 mã.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách cổ phiếu cảnh báo nhà đầu tư mới nhất tại ngày 8/10/2018 với 8 mã có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng, 96 mã bị hạn chế giao dịch và 10 mã bị đình chỉ giao dịch.

Theo đó, HNX thông báo danh sách chứng khoán đăng ký giao dịch của bảng cảnh báo nhà đầu tư như sau:

Danh sách mã có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng: CID, DBH, HIS, LQN, SJM,VNA, VPC, WTC.

Danh sách mã bị hạn chế giao dịch: BT6, CC4, HAN, PXA, PXL, SDH, TCK, MVN, PIV, B82, VNA, ILC, VNY, FCS, MES, SDX, TSD, VTG, AMP, TV1, L44, KHL, EFI, ONW, SD3, TEC, TH1,VVN, S12, X18, SDY, DP2, VNH, RHN, VES, YRC, VCT,PVY, TCJ, PX1, PTE, PHH, DSG, JOS, CPI, MCI, PPG, TNM, CGP, PVR, VC5, V15, SD8, PID, BHV, I10, SHG, CNT, TBT, PXC, GTC, ATA,X77, VLF, SP2, DCT, FDG, S96, CAD, SD1, STL, GTT, SSF, SDB, AVF, BHC, CTN, DDM, GGG, HFX, HLA, ISG, LCC, LM3, NOS, NTB, PSG, PVA, PXM, S27, SCO, SSG, V11, VSG, VST, VTI.

Danh sách mã bị đình chỉ giao dịch: KSA, VKP, BAM, KSS, MTM, KTB, PTK, VSP, FBA, BGM.

Như vậy, so với danh sách trước thì danh sách bị hạn chế giao dịch lần này đã tăng thêm 8 mã, số mã có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng vẫn được giữ nguyên và danh sách bị đình chỉ giao dịch giảm đi 1 mã.