18:55 17/08/2021

Hỗ trợ 3 triệu đồng cho hộ kinh doanh dừng hoạt động 15 ngày liên tục vì Covid-19

Trâm Anh -

Hộ kinh doanh nhỏ lẻ, những người sống bằng nghề buôn gánh bán bưng, kinh doanh thời vụ... được hỗ trợ 3 triệu đồng, hạn đăng ký chậm nhất đến hết 31/1/2022...

Các hộ kinh doanh đáp ứng điều kiện sẽ thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ.
Các hộ kinh doanh đáp ứng điều kiện sẽ thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Cục thuế TP. Hà Nội cho biết, trước ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn, kể cả hộ kinh doanh lâu năm cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, họ phải thay đổi cách thức hoạt động liên tục để thích ứng với tình hình mùa dịch hoặc thậm chí phải tạm dừng hoạt động, để thực hiện công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ và Thành phố.

Vì vậy, Cục thuế Hà Nội đang tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định nhằm tiếp sức người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành và quy định về điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/2021/NP-CP ngày 1/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 7/7/2021, quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch; Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Hà Nội, Cục Thuế TP. Hà Nội làm rõ hơn các điều kiện, để hộ kinh doanh cùng nắm bắt và thực hiện.

 
Hộ kinh doanh cần hỗ trợ gửi đề nghị theo hướng dẫn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022. Các hộ kinh doanh cần tự xác định mình có đủ điều kiện để hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ để có thể chủ động trong việc hoàn thành thủ tục đề nghị hỗ trợ. 

Điều kiện để hộ kinh doanh được hưởng hỗ trợ đã được quy định tại Điều 35 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Cụ thể, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, có mã số thuế, phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19. 

Ngoài hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có mã số thuế, các hộ không đăng ký, không có mã số thuế như: những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp cũng được hưởng hỗ trợ.

Mức hỗ trợ là 3 triệu đồng/hộ kinh doanh, theo phương thức chi trả 1 lần. Các hộ kinh doanh không đáp ứng điều kiện như trên sẽ không thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Gói hỗ trợ tuy không lớn nhưng phần nào san sẻ khó khăn cho các hộ kinh doanh trong giai đoạn hiện nay.

UBND Thành phố giao các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luậ.

Đồng thời, cần hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị, người lao động và các đối tượng có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Cùng với đó, tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề công tác triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo nhiệm vụ được phân công. Kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm, gây khó khăn, phiền hà, chậm trễ trong triển khai thực hiện...

Mặc dù tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh, tuy nhiên với các chính sách hỗ trợ đồng bộ, kịp thời, công khai, minh bạch, Cục Thuế TP. Hà Nội hy vọng cộng đồng doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trên địa bàn sẽ giảm thiểu bớt được những tác động tiêu cực từ đại dịch, ổn định và phục hồi sản xuất, kinh doanh.