08:28 16/08/2021

Hà Nội hỗ trợ nhu yếu phẩm, chỗ ở tạm thời cho lao động ngoại tỉnh không nơi cư trú

Phúc Minh -

Với tinh thần “không để ai không có nơi ở trên địa bàn”, TP. Hà Nội sẽ hỗ trợ nhu yếu phẩm, bố trí nơi ở tạm thời cho lao động ngoại tỉnh gặp khó khăn do Covid-19 không có nơi cư trú…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Uỷ ban nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 2647/UBND-KGVX về việc hỗ trợ người lao động ngoại tỉnh không có nơi cư trú trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các quận, huyện, thị xã trên địa bàn linh hoạt, sáng tạo trong việc chăm lo, hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho lao động ngoại tỉnh gặp khó khăn do Covid-19 không có nơi cư trú.

Để có phương án hỗ trợ người lao động tốt nhất, các địa phương chỉ đạo rà soát, lập danh sách người lao động, người dân ngoại tỉnh gặp khó khăn. Tổng hợp, phân loại các đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ dành cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68, Quyết định số 23, Quyết định số 3642 của ủy ban nhân TP. Hà Nội và các chính sách đặc thù khác của thành phố.

Với các trường hợp đủ điều kiện thụ hưởng, các địa phương khẩn trương hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết chế độ hỗ trợ linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế.

Thành phố cũng yêu cầu các địa phương trên địa bàn chủ động rà soát, bố trí nơi ở tạm thời để đưa người lao động ngoại tỉnh gặp khó khăn, không có nơi cư trú đến tạm trú. Đồng thời phân công lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng, chống dịch tại các điểm tạm trú.

Trong trường hợp quận, huyện, thị xã không thể bố trí được điểm tạm trú và nguồn lực hỗ trợ thì các địa phương chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội để cùng tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tìm hướng giải quyết, với tinh thần “không để ai không có nơi ở trên địa bàn”.

Ủy ban nhân dân thành phố cũng giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các quận, huyện, thị xã, các đơn vị có liên quan thực hiện chính sách hỗ trợ lao động tự do gặp khó khăn theo các quy định hiện hành.

Cơ quan này cũng làm đầu mối tiếp nhận khó khăn, vướng mắc, tổng hợp, báo cáo thành phố có cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố có lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, không có nơi cư trú, phải ở lại Hà Nội xây dựng phương án đưa họ về quê khi đủ điều kiện.

Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội kêu gọi nguồn lực xã hội hóa và các nguồn vận động hợp pháp khác để hỗ trợ các đối tượng lao động ngoại tỉnh không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo một số chính sách hỗ trợ an sinh xã hội đang triển khai trên địa bàn Hà Nội.