12:41 18/02/2017

Hòa Phát đặt kế hoạch lợi nhuận “thụt lùi”, hạ quy mô dự án thép

Bạch Dương

Hoà Phát đã chính thức công bố thông tin về dự án thép tại Dung Quất, đồng thời đặt kế hoạch lợi nhuận 2017 giảm mạnh so với 2016

Dự án Khu liên hiệp sản xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất sẽ có chi phí thiết bị, máy móc khoảng 24.400 tỷ đồng.
Dự án Khu liên hiệp sản xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất sẽ có chi phí thiết bị, máy móc khoảng 24.400 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát (mã HPG-HOSE) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất - tỉnh Quảng Ngãi để trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư 52.000 tỷ đồng, trong đó vốn cố định là 40.000 tỷ đồng và vốn lưu động là 12.000 tỷ đồng. 

Như vậy, so với mức tổng đầu tư 60.000 tỷ đồng trong văn bản trình Bộ Công Thương và tỉnh Quảng Ngãi, thì tổng vốn chính thức cho dự án này đã thấp hơn 8.000 tỷ đồng.

Dự án được chia ra làm hai giai đoạn, mỗi giai đoạn đều có tổng vốn 26.000 tỷ đồng, trong đó vốn cố định là 20.000 tỷ đồng và vốn lưu động 6.000 tỷ đồng. Tỷ lệ vốn tự có/vốn cố định là 50%, tức là 10.000 tỷ đồng vốn tự có, còn vốn vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng là 10.000 tỷ đồng.

Dự án có quy mô sản xuất gang, phôi thép từ quặng sắt quy mô 4 triệu tấn/năm gồm các sản phẩm thép dây cuộn, thép thanh vằn, thép dặt. Dự án dự kiến bắt đầu từ tháng 2/2017, hoàn thành năm 2019.

Dự án Khu liên hiệp sản xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất sẽ có chi phí thiết bị, máy móc khoảng 24.400 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị Hoà Phát đưa ra kế hoạch doanh thu tăng khoảng 12% so với năm 2016 lên 38.000 tỷ đồng, nhưng mục tiêu lợi nhuận sau thuế giảm trên 24% so với 2016 xuống 5.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, để huy động vốn cho dự án, Hội đồng quản trị Hòa Phát thông qua mức chia, thời gian chia cổ tức năm 2016 để trình Đại  hội cổ đông thường niên 2017. Tỷ lệ chi trả 50% bằng cổ phiếu vào quý 1 - quý 2/2017.

Năm 2017, ngoài kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức, Hòa Phát còn phát hành thêm 250 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10:2 bắt đầu từ quý 2/2017.

Vốn điều lệ dự kiến của Hòa Phát tại ngày 31/12/2017 sẽ tăng lên mức 15.170 tỷ đồng, gấp đôi mức vốn điều lệ hiện tại (8.427 tỷ đồng).

Việc lên kế hoạch phát hành cổ phiếu ồ ạt trong thời gian tới khiến giá cổ phiếu HPG giảm nhẹ trong hai phiên 16/2-17/2, xuống mức 44.300 đồng/cổ phiếu.