20:43 01/10/2022

Hơn 39.000 công chức, viên chức nghỉ việc trong 2,5 năm qua

Phúc Minh

Chỉ trong 2,5 năm, có 39.552 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, chiếm 2% tổng số biên chế được giao. Trong đó, số nghỉ việc nhiều nhất là trong ngành giáo dục với hơn 16.400 người, theo sau là ngành y tế...

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng. Ảnh - VGP.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng. Ảnh - VGP.

Thông tin được lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 chiều 1/10. 

Liên quan đến vấn đề cán bộ công chức, viên chức nghỉ việc ở nhiều bộ ngành, địa phương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng thông tin, trong 2,5 năm, có 39.552 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, chiếm 2% tổng số biên chế được giao. Như vậy, tính bình quân một năm có khoảng 15.820 người/năm. Tỷ lệ nghỉ việc so với tổng biên chế được giao là 0,8%, trong đó ở Trung ương chiếm 18%, địa phương là 82%.

Trong 39.552 nghỉ việc có hơn 4.000 công chức, hơn 35.000 viên chức. Số nghỉ việc trong ngành giáo dục hơn 16.400 người, ngành y tế  là 12.198 người….

“Có thể nói, ngoài y tế còn có giáo dục cũng có tỷ lệ nghỉ việc nhiều do áp lực, thu nhập, có thể phân thành các nguyên nhân có khách quan, chủ quan”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho biết.

Theo ông Thăng, về nguyên nhân khách quan, đầu tiên là Việt Nam có nền kinh tế thị trường, trong đó có thị trường lao động, phát triển thị trường lành mạnh, khu vực công sang khu vực tư, xuất khẩu lao động đều là liên thông. Nền kinh tế nhiều thành phần, khu vực công - tư có sự cạnh tranh lao động…

Nguyên nhân thứ hai là xã hội hoá, tự chủ đơn vị sự nghiệp. Theo các quy định của Luật Cán bộ công chức viên chức, các Nghị định của Chính phủ, Nghị quyết Trung ương, nếu đơn vị sự nghiệp tự chủ quản trị như doanh nghiệp, nhiều đơn vị có chế độ ký hợp đồng thì việc ra vào khu vực công - tư là thường xuyên….

Về nguyên nhân chủ quan, chế độ chính sách còn nhiều khó khăn so với nhu cầu cuộc sống. “Bộ Nội vụ cùng Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan đã báo cáo Chính phủ căn cứ tốc độ tăng trưởng kinh tế, báo cáo Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội xem xét tăng lương thế nào cho phù hợp”, ông Thăng thông tin.

Nguyên nhân khác nữa là do công tác quy hoạch cán bộ, đặc biệt với đội ngũ chuyên gia chưa tốt, nhiều người có kiến thức chuyên môn, năng lực giỏi sang làm việc tại khu vực tư với nhiều chính sách thu hút.

Thứ ba, thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Chính phủ về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ, nên tại các cơ quan, đơn vị, khối lượng công việc gia tăng, tạo sứcc ép cho người lao động.

Các nguyên nhân khác cũng được đề cập là do môi trường, điều kiện làm việc tại một số khu vực công chưa thật sự hấp dẫn, tạo cơ hội để cán bộ công chức, viên chức phát huy tốt năng lực…

Ngoài ra, nghỉ việc, chuyển việc còn vì lí do cá nhân, muốn thử sức, thay đổi công việc từ khu vực công sang tư, thay đổi định hướng nghề nghiệp…