09:17 03/06/2009

Hơn 75 nghìn lao động nước ngoài tại 6 tỉnh thành

Vũ Quỳnh

Hơn 75.000 lao động nước ngoài đang làm việc tại 6 tỉnh thành ở Việt Nam, tuy nhiên số được cấp phép chỉ chiếm 37,9%

Lao động Trung Quốc ở công trường bauxite Tân Rai, Lâm Đồng - Ảnh: SGTT.
Lao động Trung Quốc ở công trường bauxite Tân Rai, Lâm Đồng - Ảnh: SGTT.
Hơn 75.000 lao động nước ngoài đang làm việc tại 6 tỉnh thành ở Việt Nam, tuy nhiên số được cấp phép chỉ chiếm 37,9%.  

Con số trên được tổng hợp qua cuộc khảo sát vừa qua của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tp.HCM, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Tây Ninh và Lâm Đồng.

Cụ thể, Tp.HCM dẫn đầu về lao động nước ngoài với con số ước tính khoảng trên 50.000 người. Hà Nội là địa phương đứng thứ hai về sự có mặt của diện lao động này với con số khoảng 15.357 người, bao gồm cả những người làm công tác ngoại giao, đại diện của các tổ chức phi chính phủ, các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 
Tiếp theo là Quảng Ninh với  trên 4.700 người, Hải Phòng có 3.500 người, Lâm Đồng có 900 người và Tây Ninh có khoảng 866 lao động nước ngoài đang làm việc.

Một cán bộ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, con số trên chưa phải là thống kê đầy đủ, đó chỉ là kết quả sơ bộ được kiểm tra tại 6 địa phương. Số còn lại sang Việt Nam bằng visa du lịch rồi ở lại địa phương tìm việc thì địa phương không nắm rõ và vẫn chưa rà soát được hết.

Cũng theo vị này, hầu hết các tỉnh, thành phố đều có lao động nước ngoài làm việc nhưng địa phương vẫn chưa có giải pháp quản lý nên  không nắm được tình hình mà chủ yếu dựa vào báo cáo của các doanh nghiệp.