09:25 04/07/2018

Hơn 98% giao dịch chứng khoán phái sinh là của nhà đầu tư cá nhân

Hà Anh

Tại thời điểm cuối tháng 6, khối lượng hợp đồng mở đạt 11.812 hợp đồng, tăng 46,24% so với cuối năm 2017

HNX-Index phiên cuối tháng 6 đạt 106,17 điểm, giảm 9,1% so với phiên cuối năm 2017.
HNX-Index phiên cuối tháng 6 đạt 106,17 điểm, giảm 9,1% so với phiên cuối năm 2017.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa cho biết, thị trường cổ phiếu niêm yết tính đến hết tháng 6/2018, có 377 doanh nghiệp niêm yết với giá trị niêm yết đạt 124 nghìn tỷ đồng, giá trị vốn hóa đạt 193 nghìn tỷ, giảm 13% so với cuối năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, HNX đã chấp thuận niêm yết cho 3 doanh nghiệp mới, 35 doanh nghiệp niêm yết bổ sung, hủy niêm yết 7 doanh nghiệp - trong đó 2 doanh nghiệp chuyển sang sàn HOSE, 4 doanh nghiệp xuống UPCoM.

Theo HNX, chỉ số HNX Index sau quá trình tăng trưởng mạnh trong quý 1 đã có sự sụt giảm mạnh. HNX-Index phiên cuối tháng 6 đạt 106,17 điểm, giảm 9,1% so với phiên cuối năm 2017. Khối lượng giao dịch bình quân 6 tháng đầu năm đạt 61 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 973 tỷ đồng/phiên, lần lượt tăng 20% và 76% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường UPCoM tiếp tục vận hành ổn định. 6 tháng đầu năm, đã có thêm 76 doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên HNX, nâng tổng số doanh nghiệp giao dịch lên 754 doanh nghiệp. Vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng 6 đạt hơn 648 nghìn tỷ đồng, giảm 4,4% so với cuối năm 2017.

Thanh khoản thị trường tiếp tục tăng mạnh so với năm 2017, tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 20 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt 433 tỷ đồng/phiên, tăng gần gấp đôi về khối lượng và gấp 2,2 lần về giá trị giao dịch so với cùng kỳ năm trước.

Về thị trường trái phiếu chính phủ: tính đến hết tháng 6/2018, HNX đã tổ chức 102 đợt đấu thầu, huy động được hơn 74,5 nghìn tỷ đồng cho Kho bạc Nhà nước, hoàn thành 37% kế hoạch năm. Kỳ hạn bình quân trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành được nâng lên mức 13,2 năm, cao hơn 0,5 năm so với mức bình quân năm 2017.

Tính đến hết tháng 6/2018, dư nợ trái phiếu chính phủ niêm yết đạt trên 1,03 triệu tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2017, tương đương 20,5% GDP. Giá trị giao dịch bình quân 6 tháng đầu năm đạt 10,6 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Giao dịch Repos chiếm 51,4% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Về thị trường chứng khoán phái sinh: HNX cho biết, khối lượng giao dịch bình quân và giá trị giao dịch (theo giá trị danh nghĩa hợp đồng) bình quân lần lượt là 45.767 hợp đồng/phiên và 4.660 tỷ đồng/phiên. Tại thời điểm cuối tháng 6, khối lượng hợp đồng mở (OI) đạt 11.812 hợp đồng, tăng 46,24% so với cuối năm 2017.

Tổng số tài khoản giao dịch phái sinh tại thời điểm cuối tháng 6 là 35.275 tài khoản, gấp 2 lần so với cuối năm 2017, bằng 1,72% tổng số tài khoản giao dịch của cả thị trường chứng khoán. T

uy nhiên, hoạt động giao dịch tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước, chiếm 98,34% tổng khối lượng giao dịch, nhà đầu tư tổ chức trong nước mới chỉ chiếm 1,54%, tập trung chủ yếu vào hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán. Nhà đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 0,12% giao dịch toàn thị trường.

Về hoạt động đấu giá cổ phần: trong 6 tháng đầu năm, HNX đã tổ chức 21 phiên đấu giá với giá trị trúng giá đạt hơn 10 nghìn tỷ đồng. trong đó có 6 phiên IPO cổ phần hóa và 15 phiên đấu giá thoái vốn Nhà nước.

Các phiên đấu giá tại HNX tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư, với 16/21 phiên đấu giá bán hết 100% vốn cổ phần chào bán, tổng khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 649 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 63% trên tổng số cổ phần chào bán.