16:49 05/07/2018

HOSE lưu ý khả năng về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu CDO và KSA

Hà Anh

Nguyên nhân mà HOSE đưa ra là, cả hai doanh nghiệp này liên tục vi phạm quy định về công bố thông tin

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu KSA trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu KSA trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa thông báo lưu ý về việc có khả năng hủy niêm yết đối với 2 doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận (mã KSA) và Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị (mã CDO).

Cụ thể: HOSE cho biết, ngày 10/5 vừa qua, HOSE đã quyết định đưa cổ phiếu KSA vào diện tạm ngừng giao dịch từ ngày 17/5/2018 do công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và đã bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

Tuy nhiên, tính đến hết ngày 2/7/2018, KSA vẫn chưa thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, báo cáo thường niên năm 2017, công bố thông tin về việc khắc phục nghĩa vụ nộp thuế, việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Ngoài ra, công ty cũng chưa đưa ra được tiến độ cụ thể để công bố các báo cáo trên.

Đồng thời, HOSE cũng thông báo lưu ý khả năng hủy niêm yết đối với cổ phiếu CDO của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị. Trước đó ngày 28/5 HOSE đã quyết định đưa cổ phiếu CDO vào diện bị tạm ngừng giao dịch do công ty liên tục vi phạm quy định về công bố thông tin.

Từ ngày 28/5 đến nay, HOSE đã có 3 công văn nhắc nhở về việc chậm công bố thông tin: Nhắc nhở chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 lần 4 và báo cáo thường niên năm 2017 lần 2; nhắc nhở chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 lần 5 và báo cáo thường niên lần 3; nhắc nhở vi phạm pháp luật về thuế.

Do vậy, HOSE đang xem xét về khả năng hủy niêm yết cổ phiếu KSA và CDO theo quy định.

Trên thị trường trước khi tạm ngừng giao dịch cổ phiếu, giá cổ phiếu KSA còn chưa đến 500 đồng/cổ phiếu, còn cổ phiếu CDO đã giảm sâu về dưới 900 đồng/cổ phiếu.