21:29 30/03/2010

HSI đặt mục tiêu lãi 23 tỷ đồng trong năm 2010

N.Anh

Đại hội cổ đông HSI thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010, phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và tăng vốn điều lệ

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón hóa sinh (mã HSI-HOSE) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và tăng vốn điều lệ từ 100 lên 300 tỷ đồng trong năm 2010.

Cụ thể: HSI đặt mục tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch trong năm 2010 đạt 1.200 tỷ đồng, bằng 133,31% so với kế hoạch năm 2009; lợi nhuận trước thuế đạt 23 tỷ đồng, bằng 129,48% so với kế hoạch năm 2009; chia cổ tức 14%.

Bên cạnh đó, đại hội cổ đông HSI thông qua phương án phát hành 2 triệu trái phiếu chuyển đổi, kỳ hạn 2 năm, lợi suất 12%/năm, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu với tỷ lệ 10:1 (10 cổ phần sẽ được quyền mua 1 trái phiếu). Trong đó, phát hành 1 triệu trái phiếu cho cổ đông hiện hữu và 1 triệu trái phiếu cho cổ đông chiến lược.

Tại ngày thực hiện chuyển đổi của trái phiếu, mỗi trái phiếu được mặc nhiên chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ 1:10 (1 trái phiếu được nhận 10 cổ phần).

HSI cho biết, tổng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu dự kiến là 200 tỷ đồng sẽ được dùng để đáp ứng vốn cho dự án đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng tại 18 Cộng Hòa, Tp.HCM; xây dựng khu nghỉ dưỡng; khách sạn tại Mộc Hóa, tỉnh Long An...