08:50 12/10/2010

HTV: Giải trình cổ phiếu giảm sàn liên tiếp

Mai Anh

Giá cổ phiếu HTV giảm sàn liên tiếp là do diễn biến cung cầu thị trường, nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo Công ty Cổ phần Vận tải xi măng Hà Tiên (mã HTV-HOSE)  vừa có văn bản giải trình về việc giá cổ phiếu sụt giảm 5 phiên liên tiếp.

Theo HTV, với việc giá cổ phiếu giảm sàn trên 5 phiên liên tiếp từ ngày 4/10/2010 đến 8/10/2010 là do diễn biến cung cầu của thị trường trong nước và nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty.

Đồng thời, HTV cho biết, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn bình thường.

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2010, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2/2010 đạt 26,43 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2010 đạt 54,33 tỷ đồng. Lợi nhuận quý 2/2010 đạt 5,6 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2010 đạt 9,27 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 985 đồng, EPS quý 2/2010 đạt 595 đồng.