08:16 19/04/2007

Huy động 700 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

H.Xuân

Trái phiếu phát hành có kỳ hạn 5 năm, phát hành ngày 25/4/2007, dưới hình thức ghi sổ và được niêm yết tại sàn Hà Nội

Kho bạc Nhà nước tiếp tục phát hành trái phiếu Chính phủ thông qua đấu thầu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 23/4/2007.

Trong đợt phát hành 8 này, khối lượng gọi thầu dự kiến là 700 tỷ đồng.

Trái phiếu phát hành có kỳ hạn 5 năm, phát hành ngày 25/4/2007, dưới hình thức ghi sổ và được niêm yết tại sàn Hà Nội. Lãi trái phiếu thanh toán hàng năm. Phương thức đấu thầu trái phiếu là kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu.

Được biết, trong đợt phát hành lần thứ 7 của năm 2007 vào ngày 9/4/2007 vừa qua, lãi suất trái phiếu Chính phủ đạt 7%, so với đầu năm thì mức này đang tăng dần.