10:08 12/06/2021

Ì ạch giải ngân vốn đầu tư công ODA

Anh Tú

Gần 6 tháng trôi qua, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài mới đạt 7,53%, nhiều bộ, ngành thậm chí còn chưa có kế hoạch giải ngân. Tình hình giải ngân vốn đầu tư công vẫn rất ì ạch...

Dự án hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị huyện Núi Thành, Quảng Nam thi công chậm trễ khiến nhiều người dân bức xúc.
Dự án hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị huyện Núi Thành, Quảng Nam thi công chậm trễ khiến nhiều người dân bức xúc.

Ngày 11/6, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành địa phương về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ 5 tháng đầu năm 2021. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Hùng Long, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính, đánh giá tỷ lệ giải ngân đang rất chậm.

 
Mới có 5/13 bộ, giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài. Số giải ngân tập trung chủ yếu ở 2 bộ, là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 18,59%, Bộ Giao thông vận tải đạt 14,46%. Đáng lưu ý, có đến 8/13 bộ, ngành đến nay vẫn chưa giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài năm 2021.

Cụ thể, tính đến hết ngày 10/6, số liệu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 nguồn nước ngoài của các bộ, ngành là 1.253 tỷ đồng, đạt 7,53% so với dự toán được giao, thấp hơn khoảng 5% so với cùng kỳ.

Đến nay, Bộ Tài chính mới chỉ nhận được 129 công văn đề nghị rút vốn, đã xử lý 129 đơn rút vốn với thời gian xử lý đơn rút vốn bình quân là 1,5 ngày.  

Chẳng hạn, tại Quảng Nam, dự án hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị huyện Núi Thành được triển khai thi công từ tháng 5/2020 và dự kiến đến cuối tháng 4/2021 hoàn thành. Tuy nhiên, đến nay, quá trình thi công chậm trễ khiến nhiều người dân bức xúc, bởi bụi bẩn và tiếng ồn, ảnh hưởng cuộc sống của người dân trong thời gian dài. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 215,95 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay ODA của Italia 90% và còn lại nguồn đối ứng của ngân sách tỉnh Quảng Nam. 

Theo Bộ Tài chính, báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cho thấy tỷ lệ còn thấp là do dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Hầu hết các hoạt động đều gắn với yếu tố nước ngoài, từ khâu nhập máy móc, thiết bị đến huy động chuyên gia, nhân công, nhà thầu nước ngoài, tư vấn giám sát đối với từng hoạt động và kế hoạch của dự án,...

Ngoài ra, còn hàng loạt vấn đề vướng mắc ảnh hưởng đến giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các bộ, ngành.

Từ nay đến cuối năm 2021, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đề nghị các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án cần tích cực, quyết liệt triển khai, trong đó có việc hoàn tất các thủ tục đầu tư, triển khai giải phóng mặt bằng, tổ chức đấu thầu, ký hợp đồng, thẩm tra khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ thanh toán theo quy định, hoàn lại chứng từ hồ sơ với khoản tạm ứng để ghi thu ghi chi,…

Các cơ quan chủ quản dự án tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các Ban quản lý dự án trong triển khai kể cả phê duyệt chủ trương, hồ sơ quyết định đầu tư, sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi… Nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh.

 

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Tổng dự toán vốn nước ngoài được giao từ nguồn ngân sách trung ương theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho các bộ, ngành là 16.636,75 tỷ đồng.