09:18 05/05/2008

IMF cải tổ bộ máy quản lý điều hành

N.Hạnh

Gần 600 nhân viên của IMF đã tự nguyện nghỉ việc với khoản trợ cấp cả gói là hơn 1 năm mức lương đang hưởng

Theo AFP, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Straus Kahn cho biết, trong tiến trình cải tổ hạn ngạch cho vay và quyền bỏ phiếu của các nước thành viên, gần 600 nhân viên của IMF đã tự nguyện nghỉ việc với khoản trợ cấp cả gói là hơn 1 năm mức lương đang hưởng.

Số người xin nghỉ việc này vượt ngoài dự kiến giảm 15%, tương đương 380 người trong tổng số 2.900 nhân viên của IMF. Ông D.Kahn đã hoan nghênh những người tình nguyện này, coi đó như một việc làm giúp IMF tránh việc phải đưa ra quyết định sa thải nhân viên và đồng thời giúp IMF có điều kiện thuê những nhân viên mới có năng lực và trình độ cao. Việc giảm 15% số nhân viên sẽ giúp IMF tiết kiệm 13,5% chi phí hoạt động trong vòng 3 năm.

IMF đang trong quá trình cải tổ sâu rộng. Ngoài sắp xếp lại bộ máy quản lý, IMF cũng xem xét lại vấn đề điều hành, như quyền biểu quyết của các nước thành viên và số tiền đóng góp của các nước vào tổ chức này.