09:29 31/07/2017

[Infographic] Kinh tế 7 tháng qua các con số

Lê Minh

Nhập siêu 7 tháng đã vượt 3 tỷ USD trong khi CPI tháng 7 đã tăng trở lại sau 2 tháng giảm là những con số đáng chú ý trong bức tranh kinh tế 7 tháng

<br>
<br>