19:07 30/03/2015

IPU 132: “Chiến tranh mạng” đe dọa hòa bình thế giới

Nguyễn Lê

“Tất cả những vấn đề an ninh vẫn phải đảm bảo tôn trọng quyền con người và quyền tự do cá nhân”

Theo ông José Carlos Mahía, đại biểu đoàn Uruguay, chiến tranh mạng là một vấn đề cấp bách, nhưng những gì chúng ta biết về cuộc chiến này mới là phần nổi của tảng băng chìm - Ảnh minh họa.
Theo ông José Carlos Mahía, đại biểu đoàn Uruguay, chiến tranh mạng là một vấn đề cấp bách, nhưng những gì chúng ta biết về cuộc chiến này mới là phần nổi của tảng băng chìm - Ảnh minh họa.
Hôm 29/3, dự thảo nghị quyết "Chiến tranh mạng: Mối đe doạ nghiêm trọng đối với hoà bình và an ninh thế giới" đã được thảo luận trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU 132).

Tại đây, các báo cáo viên trình bày, chiến tranh mạng được định nghĩa là cuộc chiến tiến hành trong không gian mạng và chủ yếu gồm những hoạt động quân sự trong hệ thống mạng và máy tính để tấn công một kẻ thù.

Theo ông José Carlos Mahía, đại biểu đoàn Uruguay, chiến tranh mạng là một vấn đề cấp bách, nhưng những gì chúng ta biết về cuộc chiến này mới là phần nổi của tảng băng chìm.

Vị nghị sỹ Uruguay cũng nhấn mạnh, “trong các cuộc thảo luận, chúng ta cũng nên nhớ rằng tất cả những vấn đề an ninh vẫn phải đảm bảo tôn trọng quyền con người và quyền tự do cá nhân”.

Một số vị đại biểu, từ kinh nghiệm thực tiễn, cho rằng trong nhiều trường hợp, việc áp dụng các ứng dụng hiện hành của luật pháp quốc tế không phải là một giải pháp hoàn hảo. Do đó, luật an ninh quốc tế đòi hỏi phải sửa đổi và cần có cách giải thích khác cho các quy định hiện hành, nếu không áp dụng được hoàn toàn các quy tắc mới.

Ông Wang Xiao Chu, đại biểu Quốc hội Trung Quốc, đề nghị cộng đồng quốc tế cần phải hợp tác với nhau để xây dựng một không gian mạng an toàn.
 
Dự kiến, dự thảo nghị quyết sẽ được thông qua tại IPU 132, góp phần cung cấp khả năng đóng góp của nghị viện trong định nghĩa và khái niệm khung của chiến tranh mạng, đặc biệt là thông qua các biện pháp cụ thể có thể được thực hiện trong tương lai gần.