20:16 03/05/2021

KBC báo lãi tăng gần 8 lần so với cùng kỳ

Hà Anh -

KBC vẫn báo lãi trước thuế đạt 882 tỷ - cùng kỳ đạt 135 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt đạt gần 714 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 94 tỷ)...

Khu công nghiệp Tân Phú Trung nằm phía Tây Bắc TP.HCM, mặt tiền Quốc lộ 22, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi; cách trung tâm TP.HCM 25 km, sân bay Tân Sơn Nhất 15 km, cảng Sài Gòn 27 km.
Khu công nghiệp Tân Phú Trung nằm phía Tây Bắc TP.HCM, mặt tiền Quốc lộ 22, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi; cách trung tâm TP.HCM 25 km, sân bay Tân Sơn Nhất 15 km, cảng Sài Gòn 27 km.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể: Doanh thu thuần quý 1/2021 đạt 2.002 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần quý 1/2020 (555,81 tỷ đồng) - trong đó, doanh thu cho thuê đất và chuyển nhượng bất động sản chiếm hơn 1.904 tỷ đồng, tăng cao gấp 3 lần cùng kỳ: lãi gộp đạt hơn 1.123 tỷ đồng, cao gấp gần 5 lần quý đầu năm 2020 (gần 244 tỷ đống).

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng mạnh từ 16,5 tỷ lên mức 42 tỷ đồng. Doanh thu tăng mạnh nên trong kỳ, các loại chi phí đều tăng như chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

Kết quả, KBC vẫn báo lãi trước thuế đạt 882 tỷ - cùng kỳ đạt 135 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt đạt gần 714 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 94 tỷ) và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 599,2 tỷ đồng, gấp hơn 11 lần cùng kỳ năm 2020 (53,8 tỷ).

Năm 2021, KBC dự kiến doanh thu hợp nhất đạt 6.600 tỷ đồng, gấp 2,7 lần và lợi nhuận sau thuế 2.000 tỷ đồng, gấp 7,4 lần năm 2020. Như vậy, KBC đã thực hiện được hơn 30% chỉ tiêu doanh thu và 30% chỉ tiêu lợi nhuận.

KBC cho biết, lợi nhuận hợp nhất quý 1/2021 đạt 714,5 tỷ đồng - trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 599,2 tỷ đồng  - tăng gần 8 lần so với cùng kỳ là do công ty ghi nhận tăng doanh thu từ hợp đồng cho thuê đất khu công nghiệp và đô thị.

Tính đến thời điểm 31/3/2021, tổng tài sản của KBC tăng gần 1.500 tỷ lên 25.279 tỷ đồng, hàng tồn kho giảm còn hơn 11.000 tỷ. Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 6.638 tỷ lên hơn 8.643 tỷ đồng. Hiện nợ phải trả của KBC là gần 13.911 tỷ đồng - trong đó vay ngắn hạn là 1.960 tỷ và vay dài hạn là 4.086 tỷ đồng.

Cũng tính đến 31/3/2021, công ty có 4.916 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 898 tỷ đồng thăng dư vốn cổ phần.

Theo nhận định từ VCSC, tăng trưởng doanh thu quý 1/2021 chủ yếu đến từ doanh số bán đất tại khu công nghiệp Quang Châu và Tân Phú Trung lần lượt đạt 33 ha và 22 ha trong quý. Trong khi đó, KBC chỉ ghi nhận 14,5 ha doanh số bán khu công nghiệp trong quý 1/2020.

KBC ghi nhận tổng doanh số bán đất khu công nghiệp đạt 66 ha và doanh số bán đất khu đô thị đạt 1,3 ha trong quý 1/2021, lần lượt hoàn thành 49% và 15% dự báo cả năm tương ứng của VCSC.

Biên lợi nhuận gộp tăng lên 56% trong quý 1/2021 so với mức 44% vào quý 1/2020. VCSC ước tính rằng doanh số bán đất tại khu công nghiệp Tân Phú Trung đem lại biên lợi nhuận gộp khoảng 45%-50%, thấp hơn so với khu công nghiệp Quang Châu là khoảng 55%-60%, trong khi doanh số bán đất khu công nghiệp trong quý 1/2020 hoàn toàn đến từ khu công nghiệp Tân Phú Trung.

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số quý 1/2021 của KBC lần lượt hoàn thành 41% và 43% dự báo cả năm của VCSC. Ngoài ra, KBC đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 2 nghìn tỷ đồng (+525% YoY) tại ĐHCĐ - cao hơn 30% so với dự báo hiện tại của VCSC.

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo cũng chia sẻ những tiến triển tích cực liên quan đến quá trình phê duyệt và triển vọng bán đất cho khu công nghiệp Tràng Duệ 3 tại Hải Phòng. Do đó, VCSC thấy khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo và định giá cả năm 2021 của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết.